GDPR astuu voimaan toukokuussa

19.4.2018

EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR (General Data Protection Regulation) astuu voimaan 25.5.2018. Asetus säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.
 
Psycon on varautunut asetuksen voimaantuloon. Tietoturvallinen ja suojattu henkilötietojen käsittely on aina ollut meille erityisen tärkeää toimintamme luonteesta johtuen. Painotamme kaikessa asiakkaiden henkilötietojen tietoturvallista käsittelyä, säilyttämistä ja lainsäädännön velvoitteiden noudattamista. Toteutamme parhaillaan säädöksen edellyttämiä toimintatapa- ja järjestelmämuutoksia. Samalla viimeistelemme tarvittavia sopimuksia tietojen käsittelystä asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa.
 
Lisätietoa: Tietosuojavastaava Sinikka Viinikainen, sinikka.viinikainen (at) psycon.com

Lisätietoja GDPR-asetuksesta löydät mm. tietosuojavaltuutetun sivuilta.