CEM-menetelmä opettajakouluttajien kehittymisen tukena

10.11.2017

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke KOPE on käynnistänyt Psyconin CEM-metodin pohjalta hankkeen verkostolleen. Mentoroinnilla tuetaan opettajakouluttajien osaamisen kehittämistä ja jakamista yli korkeakoulurajojen. Lue lisää Kope-hankkeesta.

Lisätietoja CEM-metodista: Annastiina Mäki, annastiina.maki@psycon.com

Lisää luettavaa teemasta:
Törmäyttämisestä uutta huippuosaamista
Metodina cross-expertise mentoring
"Ajetaan-tandemilla" - ristiinmentorointia putkelta ajaen