Emaileri-uutiskirjejärjestelmä

TIETOSUOJASELOSTE
(Emaileri-uutiskirjejärjestelmä)

Viimeksi päivitetty 18.5.2018

Rekisterinpitäjä

Psycon Oy (Y-tunnus 0807347-4)
Mannerheiminaukio 1, 00100 Helsinki
p. 020 710 1200 

Yhteyshenkilö

Sinikka Viinikainen
Mannerheiminaukio 1, 00100 Helsinki
etunimi.sukunimi@psycon.com
p. 020 710 1200 

Rekisterin nimi

Sähköisen markkinoinnin ja uutiskirjeviestinnän palvelu Emaileri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Emaileri on sähköisen markkinoinnin työkalu, jota käytetään sähköpostimarkkinointiin.

Henkilötietoja käytetään sähköisen markkinoinnin toteuttamiseen. Käyttötarkoitus voi olla asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, sidosryhmille tiedottaminen, markkinointitoimenpiteet potentiaalisille asiakkaille tai asiakassuhteita vahvistavat markkinointitoimenpiteet.  Yleisimmät käyttötavat ovat uutiskirjeet, tiedotteet sekä tapahtumakutsut.

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin ne ovat asiakkuuksien- tai sidosryhmähallinnan kannalta merkityksellisiä. 

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaita tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisterinpitäjän sähköpostimarkkinoinnin kannalta olennaisia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen siirto Psyconin CRM:stä, nettisivujen tai muuta kautta tulleet, henkilön itse tekemät tilaukset tai ilmoittautumiset (uutiskirjetilaukset, tapahtumailmoittautumiset yms.).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä tarvittaville henkilöille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään Emaileri Oy:n järjestämässä palvelin- ja toimintaympäristössä, joka on suojattu uusimmalla palomuuritekniikalla.  Tietoja on sitouduttu käsittelemään ja säilyttämään ehdottoman huolellisesti ja luottamuksellisina. Tietoihin ja tiedostoihin pääsy ja niiden käsittely on rajoitettu vain työtehtävien asianmukaiseen ja välttämättömään hoitamiseen. Järjestelmätoimittaja Emaileri toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja tietojen häviämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä. Kaikki tietoturvatoimenpiteet vastaavat tietosuojasääntelyn vaatimuksia.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen psycon@psycon.com. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.