Henkilöarvioinnin tuottamaa tietoa voidaan käyttää apuna yksilöllisen perehdytyksen suunnittelussa.

Yksilöllisyys takaa onnistumisen

Huolella suunniteltu ja tehokkaasti toteutettu perehdytys etenkin vaativissa asiantuntija- ja johtotason tehtävissä nopeuttaa tuloksellisen toiminnan käynnistymistä. Suunnitelmallinen perehdytys on monessa suhteessa panostuksen arvoinen: se vähentää vaihtuvuutta, sitouttaa, lisää tuloksellisuutta ja vahvistaa työnantajamielikuvaa.

Psykologisen henkilöarvioinnin eli soveltuvuusarvioinnin tuottamaa tietoa kannattaa hyödyntää myös henkilön perehdyttämisessä. Yleisellä perehdytyksellä on paikkansa, mutta etenkin vaativissa ja strategisesti merkittävissä tehtävissä yksilöllisesti suunnitellulla perehdytys- ja kehityssuunnitelmalla on tärkeä rooli motivoinnin ja tuloksellisuuden näkökulmista.

Henkilöarviointi luo hyvän pohjan perehdyttämiselle

Henkilöarvioinnin tuottamaa tietoa voidaan käyttää apuna yksilöllisen perehdytyksen suunnittelussa. Tekemiemme psykologisten henkilöarviointien kattavat tiedot luovat erinomaisen perustan niin perehdytyksen suunnittelulle kuin yksilöllisen pidemmän tähtäimen kehityssuunnitelmankin laatimiselle. Henkilöarvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää mm. johtamis- ja yhteistyötaitojen kehittämisessä. Siitä saa perehdyttämisen tueksi olennaista tietoa myös henkilön persoonallisuudesta, motivaatiotekijöistä, johtamistyylistä sekä työskentelytavoista.

Tukea perehdyttämiseen omalta konsultiltasi

Tuloksellisempaan perehdyttämiseen saat työvälineitä ja tietoa omalta henkilöarviointeja tekevältä konsultiltasi. Ota yhteyttä, niin tehdään yhdessä perehdytyksestänne tuloksellinen ja työnantajamielikuvaa vahvistava kokonaisuus!