Katse kohti horisonttia

Innostuminen, uteliaisuus ja halu olla kehityksen kärjessä näkyvät vahvasti arjessamme. Haluamme nyt ja tulevaisuudessa tuottaa asiakkaillemme innovatiivisia palveluja, joilla on mitattavaa lisäarvoa liiketoiminnalle.

Tulevaisuuden työelämää rakennetaan nyt. Me olemme vahvasti mukana.

Kiinnostus alan kehitykseen ja jatkuva asiakastarpeiden kuuntelu luovat meille pohjan uusien ratkaisujen sekä toimintamallien kehittämiselle. Tiivis yhteistyö asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa sekä vahva panostus kehittämistyöhön takaavat sen, että voimme tarjota alamme parasta ja tutkitusti laadukkainta palvelua. Oma tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa, että menetelmämme ovat ajanmukaisia ja juuri suomalaiseen työelämään sopivia.

Pinnalla juuri nyt

Innostumme helposti uusista asioista, kokeilemme ja kehitämme palvelujamme jatkuvasti. Alla muutama poiminta meitä juuri nyt kiinnostavista teemoista.

Arviointimenetelmät ottavat digiloikan

Työelämä digitalisoituu kovaa vauhtia. Ajasta ja paikasta riippumattomat henkilöarvioinnin menetelmät kiinnostavat niin meitä kuin asiakkaitammekin. Panostamme digitaalisten menetelmien kehittämiseen tälläkin hetkellä huomattavasti resursseja. Lokakuussa sähköistyvät mm. kykytestimme. Haluamme jatkossakin varmistaa, että korkean ennustekyvyn omaavat henkilöarviointimme pysyvät edelleen yhtä luotettavina myös digiloikan otettuaan. 

Henkilöarviointi kansainvälistyy

Useat asiakkaamme toimivat ympäri maailmaa, pian myös mekin. Kehitämme tulevien kuukausien aikana tiiviisti globaalissa verkostossa toimivaa henkilöarviointimenetelmää asiakkaidemme käyttöön. Kansainvälistymistä tukee myös Tekes, joka on myöntänyt Psyconille rahoituksen hankkeen läpiviemiseen. 

Data + data = menestyksen mittari

Joskus rohkea erilaisen datan ja osaamisen yhdistäminen voi tuoda  huikeita oivalluksia. Tänäkin vuonna olemme olleet mukana monessa mielenkiintoisessa projektissa, joissa olemme päässeet tuottamaan datan yhdistämisten kautta asiakkaillemme liiketoiminnan kannalta olennaisia tuloksia.  Olemme mm. voineet todentaa, millainen vaikutus  johtamisen kehittämisen toimenpiteillä on liiketoiminnalliseen tulokseen.