Katse kohti horisonttia

Innostuminen, uteliaisuus ja halu olla kehityksen kärjessä näkyvät vahvasti arjessamme. Haluamme nyt ja tulevaisuudessa tuottaa asiakkaillemme innovatiivisia palveluja, joilla on mitattavaa lisäarvoa liiketoiminnalle.

Tulevaisuuden työelämää rakennetaan nyt. Me olemme vahvasti mukana.

Kiinnostus alan kehitykseen ja jatkuva asiakastarpeiden kuuntelu luovat meille pohjan uusien ratkaisujen sekä toimintamallien kehittämiselle. Tiivis yhteistyö asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa sekä vahva panostus kehittämistyöhön takaavat sen, että voimme tarjota alamme parasta ja tutkitusti laadukkainta palvelua. Oma tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa, että menetelmämme ovat ajanmukaisia ja juuri suomalaiseen työelämään sopivia.

Pinnalla juuri nyt

Innostumme helposti uusista asioista, kokeilemme ja kehitämme palvelujamme jatkuvasti. Alla muutama poiminta meitä juuri nyt kiinnostavista teemoista.

Paljastamme narsismin eri sävyt

Narsistinen? ”Kyllä tai ei” -vastauksen saaminen on ollut suhteellisen helppoa. Narsismin erilaisia muotoja ei sen sijaan ole pystytty kovinkaan luotettavasti selvittämään. Psyconilla narsismin moniin puoliin on haluttu kaivautua pintaa syvemmälle − narsismi ei aina ole pelkästään negatiivinen ominaisuus. Tutkimuksessamme tehdyt MIRT-analyysit (multi-dimensional item response theory) paljastavat eron hyvänlaatuisen ja pahanlaatuisen narsismin sekä psykopatian välillä. Todella mielenkiintoisia löytöjä erityisesti johtamisominaisuuksien arvioinnin kannalta. Lue ensimmäisiä havaintoja blogistamme.

Uusia työkaluja uran alkuun ja muutosvaiheisiin

Kehitämme jatkuvasti uusia menetelmiä ja mittareita sekä validoimme käytössä olevia menetelmiämme modernin työelämän muuttuvia tarpeita vastaaviksi. Uusin psykometriset normit täyttävä testimme on jo testivaiheensa loppuvaiheessa, ja se käyttöönotetaan kevään aikana. Scheinin ura-ankkureihin ja persoonallisuuden motivaatiotekijöihin perustuva inventaari tuottaa luotettavaa, standardoitua tietoa hakijan urapreferensseistä.

Entistä laajempaa onnistumisen seurantaa

Tavoitteenamme on onnistua erinomaisesti siinä, mitä teemme. Tämän mittaamiseen käytämme useita samanaikaisia seurantamenetelmiä. Uusi seurantatutkimuksemme kattaa perinteisen hakijakokemuksen lisäksi myös tietoa oikeudenmukaisuuden toteutumisesta arviointipäivässä (ns. proseduraalisen oikeudenmukaisuuden kokemus). Mukana on myös uusi osio työnantajakuvasta. Uudenlainen seurantamalli tuottaa jatkossa arvokasta tietoa meille ja myös asiakkaillemme.

Arviointimenetelmät ottavat digiloikan

Työelämä digitalisoituu kovaa vauhtia. Ajasta ja paikasta riippumattomat henkilöarvioinnin menetelmät kiinnostavat niin meitä kuin asiakkaitammekin. Panostamme digitaalisten menetelmien kehittämiseen tälläkin hetkellä huomattavasti resursseja. Lokakuussa sähköistyvät mm. kykytestimme. Haluamme jatkossakin varmistaa, että korkean ennustekyvyn omaavat henkilöarviointimme pysyvät edelleen yhtä luotettavina myös digiloikan otettuaan. 

Henkilöarviointi kansainvälistyy

Useat asiakkaamme toimivat ympäri maailmaa, pian myös mekin. Kehitämme tulevien kuukausien aikana tiiviisti globaalissa verkostossa toimivaa henkilöarviointimenetelmää asiakkaidemme käyttöön. Kansainvälistymistä tukee myös Tekes, joka on myöntänyt Psyconille rahoituksen hankkeen läpiviemiseen. 

Cross-expertise mentoring -metodia (CEM) nostaa suosiotaan

Kompleksisessa työssä ja toimintaympäristössä osaamista ei kannata kehittää omassa kuplassaan.  Työssä kohdattavat haasteet ovat niin monisidoksisia, ettei niitä ole useinkaan mahdollista ratkaista yhden ihmisen tai yhden organisaation voimin. Siksi myös osaamisen kehittämiseksi tarvitaan uudenlaisia, ketteriä tapoja risteyttää erilaisten ongelmien ratkaisemiseen vaadittavaa korkeatasoista osaamista.

Millaisia uudenlaisia tapoja osaamisen kehittämiseen voi luoda?  Psyconin johtava konsultti Annastiina Mäki on kuluneen vuoden aikana kehittänyt ja testannut luomaansa Cross-expertise mentoring -metodia (CEM). CEM-kokeiluja on tehty sekä korkeakoulumaailmassa että Psyconin omien asiantuntijoiden ja Zeeland Familyn kanssa. Kokemukset ovat erittäin positiivisia. Metodin käyttö on vastikään laajentunut korkeakoulukentällä, kun ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke KOPE on käynnistänyt Psyconin CEM-metodin pohjalta hankkeen koko Suomen kattavalle verkostolleen.

Data + data = menestyksen mittari

Joskus rohkea erilaisen datan ja osaamisen yhdistäminen voi tuoda  huikeita oivalluksia. Tänäkin vuonna olemme olleet mukana monessa mielenkiintoisessa projektissa, joissa olemme päässeet tuottamaan datan yhdistämisten kautta asiakkaillemme liiketoiminnan kannalta olennaisia tuloksia.  Olemme mm. voineet todentaa, millainen vaikutus  johtamisen kehittämisen toimenpiteillä on liiketoiminnalliseen tulokseen.