Psyconin yli 60-vuotiasta historiaa on alettu tehdä kolmen ennakkoluulottoman ja aikaansa seuranneen psykologikollegan voimin alkujaan entisissä autotallitiloissa.

Mekaanisista psykologisista testiapparaateista on tultu tämän päivän etäkäyttöisiin arviointijärjestelmiin ja valintakokeista monipuolisiin kartoitus- ja kehittämiskonsepteihin.

Juuret vuodessa 1953

Psyconin historia alkoi vuonna 1953, jolloin rekisteröitiin henkilövalintayritys nimeltään Valintakoe Oy.  Tavoitteena oli tarjota työpsykologisia soveltuvuustutkimuksia edelläkävijäyrityksille tukemaan niille tärkeitä henkilöstöratkaisuja. Tätä aiemmin Suomessa oli hyödynnetty soveltuvuustestejä lähinnä VR:n psykoteknisessä laboratoriossa, tosin jo 20-luvulta lähtien.

Kuusikymmenluvulla Valintakoe Oy:n nimi muutettiin virallisesti Psyko-Sosiologiseksi Tutkimuslaitokseksi ja samoihin aikoihin yritys teki myös mainonnan tutkimusta. 70-luku toi mukanaan tasaista kasvua, mutta varsinainen laajeneminen käynnistyi 80-luvulla, jolloin markkinointinimeksi valittu Psyko alkoi vakiintua käyttöön yhä laajenevassa asiakaskunnassa. Liiketoiminta monipuolistui ja palveluita tarjottiin myös kansainvälistyville suomalaisille yrityksille. Kasvua voi kuvata hyvin toimitilojen  avulla; Valintakoe Oy:n ensimmäiset toimitilat olivat entisessä autotallissa. Nykyään toimistojamme löytyy usealta paikkakunnalta sekä Pietarista.

Menetelmät ja eettisyys

Psykologiaa on opetettu itsenäisenä oppiaineena Helsingin yliopistossa vasta 1940 –luvulta lähtien. Soveltavan psykologian tutkimusaluetta on kutsuttu aiemmin mm. psykotekniikaksi. Merkittävä askel menetelmäkehityksessä otettiin, kun valtionhallinnon ammatinvalinnanohjaustoimistossa käynnistettiin suuri tutkimushanke, jossa oli mukana Valintakoe Oy:n tulevia perustajia. Tutkimuksen  avulla pyrittiin selvittämään n. 60 psykologisen testin ominaisuuksia ja keskinäisiä suhteita. Tämä tutkimuksen tulokset muodostivat suomalaisen soveltavan psykologian pohjan.

Henkilöarvioinnin menetelmäkehitys on ollut Psycon Oy:ssä aina aktiivista. Kyselyiden, lahjakkuusmittareiden  ja persoonallisuustestien uusiminen ja päivittäminen on jatkuvaa, niin ikään normittaminen  ja riippuvuuksien selvittäminen monimutkaisin tilastollisin menetelmin. Yhä edelleen konsultit noudattavat henkilöarvioinneissa monimenetelmä-periaatetta, jonka mukaan arvioitaviksi määriteltyjä ominaisuuksia mitataan useilla rinnakkaisilla menetelmillä luotettavuuden takaamiseksi.

Jo aivan toiminnan alkuvaiheessa päädyttiin tiedottamaan arviointituloksista osallistujille, koska perustajat näkivät tämän olevan eettisesti kestävää ja uskoivat sen lujittavan myös asiakassuhteita. Käytäntö herätti muissa alan yrityksissä voimakasta keskustelua. Nykyisin jokainen arviointiin osallistuva henkilö saa automaattisesti kopion arviointiraportista.

Käsityöstä digitaalisuuteen

Arviointien alkuvaiheessa käytettiin kynä- ja paperimenetelmien lisäksi mm. mekaanisia laitteita   havaintotarkkuuden ja motorisen lahjakkuuden selvittämiseen. Pisteytys ja normeeraus oli käsityötä. Jo niinkin aikaisin kuin 80-luvulla silloinen Psyko toi palveluvalikoimaan asiakasyritysten käyttöön tarkoitetun, Suomeen lokalisoitu pc-pohjaisen Profile-testi.

Tänä päivänä arviointiasiakkaamme voivat työskennellä paikkariippumattoman sähköisen PsycOnline-arviointijärjestelmän avulla ennen arviointitilaisuutta ja tehdä osan henkilöarviointiin liittyvistä menetelmistä etukäteen. Järjestelmä toimii tietoturvallisesti ja luotettavasti. Käyttäjä voi kirjautua sisään yhtä vaivattomasti eri puolilta maailmaa.

Vankat juuret hyvässä maaperässä takaavat vakaan alustan katsoa tulevaisuuteen.