Soveltuvuusarviointi tuottaa kattavasti tietoa henkilön persoonallisuudesta, motivaatiotekijöistä, johtamistyylistä sekä työskentelytavoista.

Soveltuvuusarviointia eli henkilöarviointia hyödynnetään rekrytointipäätösten tukena sekä mm. johtamis- ja yhteistyötaitojen kehittämisessä sekä yksilöllisessä perehdyttämisessä ja kehityssuunnitelmien laadinnassa. 

Soveltuvuusarviointi tuottaa kattavasti tietoa henkilön persoonallisuudesta, motivaatiotekijöistä, johtamistyylistä sekä työskentelytavoista. Psykologinen soveltuvuusarviointi ei ole yksittäinen soveltuvuustesti, vaan se perustuu monimenetelmälliseen arviointiin, joka ennustaa tutkitusti tarkimmin tulevaa työkäyttäytymistä. Lue lisää lähestymistavastamme täältä.

Luotettavaa soveltuvuusarviointia

Arvioinnissa käytetyt menetelmämme on tehty suomalaiseen työelämään sopiviksi, ja niitä kehitetään jatkuvasti yli 5 000 vuosittaisen käyttäjän tuottaman tiedon pohjalta. 


Pääsemme jatkuvasti yli 95 %:n osuvuuteen suosituksissamme."

Jokaisessa soveltuvuusarvioinnissa menetelmät valitaan asiakkaan tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti, ja arviointipäivästä tehdään osallistujalle mielekäs ja positiivinen kokemus.

Soveltuvuusarviointi tukee oikeita päätöksiä

Soveltuvuusarviointimme tuottavat olennaista tietoa päätöksentekosi tueksi. Yksittäisten testitulosten sijaan saat meiltä päätöksentekoa tukevaa tulosten tulkintaa ja eväitä myös valitun henkilön oikeanlaiseen ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.  Hyödyntämällä palveluamme vältät virherekrytointien aiheuttamat kalliit kustannukset.

Vahva ammattilaistemme joukko sekä syvällinen osaaminen mahdollistavat oikeat ratkaisut vaativissakin henkilöstöratkaisuissa. Erityisosaamistamme on vaativien asiantuntija-, päällikkö- ja johtajatasoisten henkilöarviointien menestyksekäs toteuttaminen. Meillä arviointeja tekevät vain kokeneet ja laillistetut psykologit. Lue tarkempaa tietoa soveltuvuusarvioinnin toteutuksesta.