Henkilöarvioinnin tuottamaa tietoa voidaan käyttää apuna yksilöllisen perehdytyksen suunnittelussa.

Yksilöllisyys takaa onnistumisen

Huolella suunniteltu ja tehokkaasti toteutettu perehdytys etenkin vaativissa asiantuntija- ja johtotason tehtävissä nopeuttaa tuloksellisen toiminnan käynnistymistä ja vahvistaa sitoutumista organisaatioon. Suunnitelmallinen perehdytys on monessa suhteessa panostuksen arvoinen: se vähentää vaihtuvuutta, sitouttaa, lisää tuloksellisuutta ja hyvinvointia sekä vahvistaa työnantajamielikuvaa.

Psykologisen henkilöarvioinnin eli soveltuvuusarvioinnin tuottamaa tietoa kannattaa hyödyntää myös henkilön perehdyttämisessä. Yleisellä perehdytyksellä on paikkansa, mutta etenkin vaativissa ja strategisesti merkittävissä tehtävissä yksilöllisesti suunnitellulla perehdytys- ja kehityssuunnitelmalla on tärkeä rooli motivoinnin ja tuloksellisuuden näkökulmista.

Henkilöarviointi luo hyvän pohjan

Henkilöarvioinnin tuottamaa tietoa voidaan käyttää apuna yksilöllisen perehdytyksen suunnittelussa. Tekemiemme psykologisten henkilöarviointien kattavat tiedot luovat erinomaisen perustan niin perehdytyksen suunnittelulle kuin yksilöllisen pidemmän tähtäimen kehityssuunnitelmankin laatimiselle. Henkilöarvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää mm. johtamis- ja yhteistyötaitojen kehittämisessä. Siitä saa perehdyttämisen tueksi olennaista tietoa myös henkilön persoonallisuudesta, motivaatiotekijöistä, johtamistyylistä sekä työskentelytavoista.

Noste-coaching nopeuttaa roolin haltuunottoa

Psyconin Noste auttaa uudessa roolissa aloittavan avainhenkilösi yrityskulttuuriin ja toimintatapoihin sopeutumisessa. Noste on yksilölähtöinen mutta kompakti ja tavoitteellinen coaching-ohjelma, jolla tuetaan aloittavaa työntekijää uuden roolin haltuunotossa. Noste vahvistaa myös positiivista mielikuvaa työnantajasta ja vahvistaa sitoutumista. Erityisesti haastavissa rekrytoinneissa Nosteen yksilöllinen coaching-ohjelma voi olla tekijä, joka erottaa organisaatiosi positiivisesti muista toimijoista ja houkuttelee parhaita hakijoita.

Nosteen avulla hyödynnät psykologisen henkilöarvioinnin tuloksia tehokkaasti ja tuet henkilön vahvuuksien hyödyntämisessä. Noste-palveluita voit käyttää myös ilman henkilöarviointia erillisenä roolin haltuunoton tukena esimerkiksi yritysjärjestelytilanteissa, osana seuraajasuunnittelua sekä tukemassa strategisia muutoshankkeita. 

Tukea perehdytykseen omalta konsultiltasi

Tuloksellisempaan perehdyttämiseen saat työvälineitä ja tietoa konsulteiltamme. Ota yhteyttä, niin tehdään yhdessä tuloksellinen ja työnantajamielikuvaa vahvistava kokonaisuus!