Henkilöarvioinnin menetelmin selvitetään ulkomaankomennukselle lähtijän motivaatio, valmiudet ja sopeutumiskyky.

Tukea sopivan henkilön valintaan

Ulkomaantyöhön lähettäminen on investointi, joka ei ole pelkästään rahassa mitattavissa. Lähettävälle organisaatiolle se on usein strategisesti merkittävä päätös, lähtijälle elämää mullistava tapahtuma. Panokset ovat suuret ja ulkomaantyössä menestymisen tekijät kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen päätöksiä.

Ulkomaankomennuksella menestymisessä olennainen rooli on halukkuuden lisäksi henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja motivaatiotekijöillä. Ulkomaantyöhön soveltuvien henkilöiden arviointiin erikoistuneet konsulttimme tuottavat tietoa, joka helpottaa niin organisaatiota kuin lähtijääkin arvioimaan realistisesti menestymisen edellytyksiä.

  • Tunnistamme tekijät, jotka edesauttavat menestymistä ulkomaantyössä
  • Selvitämme psykologisen henkilöarvioinnin menetelmin lähtijän motivaatiota, valmiuksia ja sopeutumiskykyä.

Lähtijän kannalta ei ole kyse vain työpaikasta vaan valinnasta, jolla on vaikutuksia mm. perhe-elämään ja tulevaan urakehitykseen. Riittävä ja kattava arviointi takaa onnistuneen ulkomaankomennuksen, johon niin lähettävä organisaatio kuin lähtijäkin ovat tyytyväisiä. Teemme tarvittaessa myös puolisohaastatteluja, sillä myös lähipiirin edellytykset ja motivaatio ulkomaille lähtöön on merkittävä komennuksen onnistumiseen vaikuttava tekijä. Oikealla ja riittävällä tiedolla päätösten teko on helpompaa! Lue lisää soveltuvuusarvioinnista.