Tuotamme tietoa, joka antaa valinnoille vankan pohjan ja auttaa hakijoiden tulevan esimiespotentiaalin hahmotuksessa jo polun alkuvaiheessa. 

Tenure track -arvioinnissa hyödynnetään psykologista henkilöarviointia, ja sillä varmistetaan, että professorien vakinaistamispolulle valitaan aidosti yliopistourasta kiinnostuneita henkilöitä, joilla on vahvojen akateemisten näyttöjen lisäksi valmiuksia kehittyä myös johtamis- ja esimiestehtäviin.  

Tenure track -arviointi tuo lisäarvoa sekä yksilölle että yliopistolle 

Tenure track -arviointimme tuottaa tietoa, joka antaa valinnoille vankan pohjan ja auttaa hakijoiden tulevan esimiespotentiaalin hahmotuksessa jo polun alkuvaiheessa. Tasa-arvoinen hakuprosessi myös vahvistaa työnantajamielikuvaa ja auttaa parhaiden osaajien houkuttelemisessa. 

Tenure track -arviointi auttaa polulle hakeutuvia pohtimaan omaa kyvykkyyttään monipuolisesti, ja tämä auttaa ymmärtämään jo alkuvaiheessa mahdollisten tulevien esimiestehtävien asettamat vaatimukset henkilökohtaisten valmiuksien ja kehityskohteiden suhteen. 

Tenure track -arviointi voidaan toteuttaa myös kokonaan etäratkaisuilla, jolloin tasalaatuista tietoa hakijoista on saatavilla hakijoiden asuinpaikasta riippumatta.  

Tuottamamme tieto täydentää yliopiston omaa arviointikriteeristöä antaen tietoa hakijoiden  

  • motivaatiotekijöistä 

  • sitoutumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä 

  • esimiespotentiaalista 

  • yhteistyövalmiuksista mm. verkostojen ja kumppanuuksien rakentamisessa  

  • kehityskohteista 

 

Tenure track -arvioinnin hyödyt  

  • selkeyttä ja tasa-arvoisuutta hakuprosessiin  

  • tasalaatuisia arviointikriteereitä 

  • päätöksentekoa helpottavat vertailukelpoiset arvioinnit  

  • hyödyllistä tietoa tutkijapolulle valittujen kehityspolun suunnitteluun  

  • coachingilla tukea tutkijapolun eri vaiheisiin 

Tukea vakinaistamispolun eri vaiheissa 

Vakinaistamispolun huomioiminen kokonaisuutena jo valintavaiheessa auttaa varmistamaan, että yliopistolla on tulevaisuudessa osaavia ja motivoituneita esimiehiä ja johtajia. Voimme astua matkaan jo potentiaalisten hakijoiden seulontavaiheessa ja tuottaa yliopistolle päätöksentekoa helpottavaa yhtenäistä tietoa hakijoista. Tietoa voidaan hyödyntää soveltuvuuden arvioinnin lisäksi henkilön perehdyttämisessä ja yksilöllisen kehittymisen tukena. 

Meillä on monipuolinen kokemus yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa työskentelystä.”  

Polun eri vaiheissa voimme tukea tenure track -ohjelmaan valittuja sekä yksilöinä että ryhmässä: 

Noste-coaching on yksilölähtöinen, kompakti ja tavoitteellinen coaching-ohjelma, joka tukee sitoutumista ja kehittymistä. Tämä voidaan ottaa käyttöön henkilöille missä tahansa tenure track -polun varrella. 

Vertaisryhmäcoachingilla voidaan tukea sekä yksilöllistä kehittymistä että esimiesvalmiuksien kehitystä ja tasalaatuisuutta. Ryhmäcoaching tarjoaa myös mahdollisuuden tiedekuntarajat ylittävään yhteiseen verkostoitumiseen ja kehittymiseen.  

Lue lisää henkilöarvioinnista. 

Johtamisvainu

Johtamisvainu

on esimiesvalmennus, joka auttaa sinua saamaan paremman vainun esimiesroolissa kehittymiseen ja tilannetietoiseen johtamiseen. Lue lisää.