Psykologiset henkilöarviointimme tuottavat laadukasta ja todennetusti vaikuttavaa tietoa.

Monipuolisia ratkaisuja

Henkilöarvioinneissa lähdemme aina liikkeelle asiakkaan tarpeesta, ja valitsemme arviointimenetelmät kunkin tehtävän kriteerien mukaan. Arvioinnissa voidaan hyödyntää paikkariippumattomia sähköisiä ja vuorovaikutusta edellyttäviä menetelmiä.

Näin voidaan havainnoida henkilön työskentelytapaa sekä käyttäytymistä monipuolisesti erilaisissa tilanteissa kartoittaen mm. yhteistyö-, tiedonhankinta-, päätöksenteko- ja kommunikointitaitoja.

Henkilöarvioinnissa voidaan selvittää mm.

 • ehdokkaan valmiuksia suoriutua ja menestyä tehtävässä
 • motivaatiota, sitoutumista sekä odotuksia
 • luontaista työskentelytapaa
 • ongelmanratkaisu- ja päätöksentekovalmiuksia
 • yhteistyövalmiuksia
 • johtamisvalmiuksia, esimiesedellytyksiä
 • toiminta- ja vaikuttamistyyliä erilaisissa tilanteissa
 • yleistä kehittymispotentiaalia ja urasuuntautuneisuutta
 • keskeisiä kehittämis- ja riskialueita.

Emme tuota pelkkää dataa

Meiltä saat selkeitä kannanottoja ja raportin, joka tuo esille tehtävässä suoriutumisen kannalta olennaisia asioita. Raakadatan sijaan lupaamme päätöksentekoa tukevaa tulosten tulkintaa ja eväitä myös valitun henkilön oikeanlaiseen ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.

Psyconin raportit ovat selkeitä ja ymmärrettäviä myös "ei HR" -henkilöiden luettaviksi.

Henkilön sitoutumisen ja motivoinnin kannalta on tärkeää katsoa myös valintaa edemmäs. Henkilöarvioinnin tulosten avulla voimme rakentaa henkilölle kehityssuunnitelman tehtävässä menestymisen tueksi. Esimerkiksi 360-mittaukseen pohjaava coaching tarjoaa tukevan perustan kehittymiselle ja mm. johtamistaitojen vahvistamiselle.

Henkilöarvioinnin tuloksia voidaan käyttää mm.

 • valintapäätösten tukena ja apuna perehdytyksessä
 • johtamisessa: henkilön ohjaamisessa, motivoinnissa ja kehittymissuunnitelman laatimisessa
 • strategisessa seuraajasuunnittelussa
 • ennustettaessa todennäköistä toiminta- ja johtamistyyliä
 • määriteltäessä johtajan tukemiseksi tarjottavien valmennus- ja  coaching-hankkeiden tavoitteita.