Luotettavuus ja ennustekyky ovat meillä huippuluokkaa.

Parasta ennustekykyä

Henkilöarviointiemme luotettavuus ja ennustekyky ovat kansainvälisessä vertailussa huippuluokkaa: osuvuutemme on vähintään 95 %. Panostamme paljon tieteelliset kriteerit täyttävien menetelmien kehittämiseen. Monimenetelmäisyyden ja asiantuntevan psykologin ansiosta henkilöarviointimme ennustekyky on millä tahansa mittarilla huippuluokkaa.

Laatua seurataan monella mittarilla

Seuraamme henkilöarviointipalveluiden laatua usealla rinnakkaisella mittarilla. Seuranta on käytössä kaikissa palveluissa, ja hyödynnämme tietoa palvelujemme kehittämisessä. Asiakkaamme saavat tutkittua tietoa siitä, millaisia tuloksia sijoitetut eurot ovat heille tuottaneet.

Arvioinnin tulokset saatiin nopeasti, ja havainnot olivat konkreettisia ja jälkikäteen arvioituina oikeaan osuneita.


Laadukasta dataa tieteellisin tutkimusmenetelmin

Henkilöarvioinnin laadunseurannassa käytämme kolmenlaisia tilastollisia ja tieteellisiä tutkimusmenetelmiä.

 

  1. Palaute arvioidun henkilön näkökulmasta
    Tavoitteenamme on tuottaa henkilöarvioinnissa kävijöille positiivinen kävijäkokemus. Tämä vaikuttaa myös työnantajakuvaan. Arvioinnissa käyneet henkilöt saavatkin heti käyntinsä jälkeen sähköpostitse kyselyn, jolla seuraamme mm. henkilöarvioinnin sujuvuutta ja haastattelun ammattimaisuutta. Hyödynnämme saatuja tietoja konsulttien henkilökohtaisissa kehittymissuunnitelmissa ja palvelujemme kehittämisessä.
  2. Palaute toimeksiantajan näkökulmasta
    Haluamme, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä palveluidemme sujuvuuteen ja laatuun. Toimeksiantojen yhteydessä lähetämme sähköpostikyselyn, jonka tuloksista näkyy tilaajan mielikuva palvelumme sisällöstä: palvelun nopeudesta ja laadusta, tulosten raportoinnin ymmärrettävyydestä ja hyödyllisyydestä sekä konsultin panoksesta arviointitapahtuman onnistumisessa. Näitä tietoja hyödynnetään aktiivisesti arviointiprosessimme laadun parantamisessa.
  3. Pitkittäistutkimus arvioinnin osuvuudesta
    Pidemmän ajan laatuseuranta toteutetaan kattavana sähköpostikyselynä, johon vastaa arvioinnissa käyneen henkilön esimies. Tutkimus kartoittaa arviointipalvelun todellista ennustekykyä. Tämä tutkimus tehdään noin kahdeksan kuukautta arvioinnin jälkeen, jolloin arvioidun henkilön työsuoriutumisesta on kertynyt todellista seurantatietoa.

Tämän seurantatutkimuskokonaisuuden avulla voimme verrata Psyconin asiantuntijoiden tekemää ennustetta rekrytoidun todelliseen, toteutuneeseen työmenestykseen. Pitkittäisseurannalla saadaan luotettavasti ja objektiivisesti selvitettyä, kuinka osuva henkilöarviointiraportin menestymisennuste on ollut.

Vertailukelpoinen otoskoko on tällä hetkellä useita satoja kattaen arvioitavia useilta eri asiakkailta, toimialoilta ja organisaatiotasoilta. Pitkittäisseurantaa on myös menestyksekkäästi räätälöity asiakkaille, jotka kaipaavat tarkempaa selvitystä rekrytointiprosessinsa onnistumisesta.

Lue lisää tutkimustoiminnastamme.