Psykologiset henkilöarviointimme tuottavat laadukasta ja todennetusti vaikuttavaa tietoa henkilöstöratkaisujesi tueksi.

Vahvaa psykologista osaamista

Henkilöarviointi eli soveltuvuusarviointi tuottaa kattavasti tietoa henkilön persoonallisuudesta, motivaatiotekijöistä, johtamistyylistä sekä työskentelytavoista. Tuloksia voidaan hyödyntää rekrytointipäätösten lisäksi mm. johtamis- ja yhteistyötaitojen kehittämisessä sekä yksilöllisessä perehdyttämisessä ja kehityssuunnitelmien laadinnassa. Olemme apunasi olennaisen päätöksentekoa tukevan tiedon hankinnassa ja sen tulkinnassa aina päätöksentekoon asti. Palveluihimme kuuluvat henkilöarviointi, potentiaalikartoitus ja Management Audit.

Vahva ammattilaistemme joukko sekä syvällinen osaaminen mahdollistavat oikeat ratkaisut vaativissakin henkilöstöratkaisuissa. Erityisosaamistamme on vaativien asiantuntija-, päällikkö- ja johtajatasoisten henkilöarviointien menestyksekäs toteuttaminen. Meillä arviointeja tekevät vain kokeneet ja laillistetut psykologit.

Yksilölliset ratkaisut henkilöarviointiin

Kaikessa tekemisessämme lähtökohtana ovat aina asiakkaamme yksilölliset tarpeet ja juuri niihin mietityt ratkaisut. Jokaisessa henkilöarvioinnissa menetelmät valitaan tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti ja arviointipäivästä tehdään osallistujalle mielekäs ja positiivinen kokemus. Henkilöarviointiin voidaan sisällyttää räätälöityjä tehtäviä, jotka varmistavat, että arviointi kohdistuu suoraan yrityksesi osaamistarpeisiin. Lue tarkempaa tietoa henkilöarvioinnin toteutuksesta.

Luotettavat soveltuvuusarvioinnit paikkariippumattomasti

Psykologinen henkilöarviointi voidaan toteuttaa hakijan sijainnista riippumatta jopa kokonaan etäratkaisuilla. Saat näin ripeästi luotettavaa, erottelevaa ja tasalaatuista tietoa rekrytointivalintojen tueksi olivatpa kiinnostavat osaajat missä tahansa Suomessa tai ulkomailla. Sähköiset menetelmämme toimivat suojatussa virtuaalisessa ympäristössä ja lopputuloksen tulkinnassa apunasi on aina kokenut asiantuntijakonsulttimme. 

Tenure track -arviointi tuo lisäarvoa sekä yksilölle että yliopistolle 

Tenure track -arvioinnissamme hyödynnetään psykologista henkilöarviointia, ja sillä varmistetaan, että professorien vakinaistamispolulle valitaan aidosti yliopistourasta kiinnostuneita henkilöitä, joilla on vahvojen akateemisten näyttöjen lisäksi valmiuksia kehittyä myös johtamis- ja esimiestehtäviin.  


 

Henkilöarvionnissamme huippuluokan osuvuus

Kaikessa tekemisessämme tavoitteena on laatu, jonka voimme myös objektiivisesti osoittaa. Sen mittaamiseen käytämme useita samanaikaisia seurantamenetelmiä. Teemme itse jatkuvaa menetelmäkehitystyötä, joka vastaa suoraan asiakkaidemme ja työelämän tarpeisiin.

Psyconin henkilöarvioinnin osuvuus ja luotettavuus on huippuluokkaa: arvioinnin osuvuus on 95 %.

Yksittäinen persoonallisuus- tai kykytesti ei koskaan pääse yhtä luotettaviin tuloksiin kuin ammattimaisesti suoritettu, useita eri menetelmiä yhdistävä psykologinen henkilöarviointi. Arvioitavan kohtaamisesta muodostuu kokonaisuuden kannalta olennainen näkemys, jota mikään kone ei pysty tuottamaan. Meiltä asiakas saa raportin lisäksi keskustelukumppanin, joka auttaa selkeyttämään ratkaisuvaihtoehtoja.

Tapaaminen konsultin kanssa selkiytti huomattavasti pelkkää kirjallista raporttia. Tämä keskustelu oli ensiarvoisen tärkeä ja vaikutti valintaan.

Yksilöllinen palvelu ja kumppanuus ovat aina olleet kantavia voimavarojamme. Meillä asioit nimetyn yhteyshenkilön kanssa, jonka kautta kaikki palvelumme ovat sujuvasti käytettävissäsi.

Saimme analyysin nopeasti, ja keskustelu arvioinnista auttoi minua päätöksenteossa ja valinnassa hyvin paljon.

Lue tarkemmin henkilöarvioinnin sisällöistä.