Henkilöarvioinnista hyötyä monessa

Henkilöarviointi eli soveltuvuusarviointi tuottaa monipuolista tietoa yksilön työkäyttäytymisestä, johtamis- ja työskentelytyylistä, motivaatiotekijöistä sekä persoonallisuudesta. Meillä henkilöarviointeja tekevät vain laillistetut, henkilöarviointiin sertifioidut psykologit, joilla on myös vahvaa liiketoiminnallista ymmärrystä ja kokemusta erilaisten organisaatioiden tarpeista.

Ammattitaitoisesti suoritettu monimenetelmäinen henkilöarviointi (eli soveltuvuusarviointi) tuottaa tärkeää tietoa useiden erilaisten henkilöstöpäätösten tueksi. Se on korvaamaton työväline rekrytointipäätöksissä ja tukee liiketoimintajohtoa mm. kehittämistarpeiden tunnistamisessa tai strategisessa seuraajasuunnittelussa. Psyconin arviointien osuvuus on 95 %, mikä on selvästi enemmän kuin alan keskiarvo.