Rekrytointikoulutus on tehokas tapa päivittää ja syventää rekrytoijan ja esimiehen osaamista.

Rekrytointikoulutus syventää osaamista

Rekrytointikoulutukset ovat tehokas tapa yhtenäistää organisaation rekrytointikäytäntöjä ja päivittää esimiesten ja HR-ammattilaisten osaamista. Osaavilla valmentajillamme on tuoretta näkökulmaa eri toimialojen rekrytoinneista ja rekrytointialan trendeistä.

Koulutuksemme voivat olla muutaman tunnin mittaisia, yhteen teemaan keskittyviä tilaisuuksia tai koko päivän kestäviä valmennuksia, joissa syvennytään monipuolisemmin rekrytoinnin eri vaiheisiin. Räätälöidyistä koulutuksistamme osallistujat saavat kattavan tietopaketin lisäksi konkreettisia työkaluja, joita voi soveltaa oman työn arkeen.

Avoimet koulutuksemme pienryhmille

Järjestämme vuosittain useita avoimia koulutuksia, joissa syvennetään osaamista eri rekrytoinnin osa-alueista pienryhmässä ammattirekrytoijan ohjaamana. Suositut haastattelukoulutuksemme toistuvat noin neljää kertaa vuodessa. Tutustu koulutuskalenteriimme.

Koulutuksemme ovat vuorovaikutteisia ja keskustelevia tapahtumia, joissa teoria tuodaan lähelle käytäntöä mm. erilaisten harjoitusten, simulaatioiden ja ryhmätyöskentelyn keinoin.

Toteutamme tarvelähtöisesti rakennettuja rekrytointikoulutuksia sekä pienille että suurille yleisöille. Koulutuksen sisältö kootaan aina organisaation tarpeiden ja toiveiden pohjalta.

Teemoina voivat olla esimerkiksi:

Ryhtiä rekrytointiin – rekrytointiprosessin onnistunut läpivienti
Koulutus tarjoaa tiiviin paketin käytännön työkaluja rekrytoinnin eri vaiheisiin aina rekrytoinnin käynnistämisestä valintapäätöksiin asti. Valmennus sopii niin aloitteleville kuin kokeneemmillekin esimiehille tai muille henkilöille, jotka työssään ovat tekemisissä rekrytointien kanssa.

Rekrytointimarkkinoinnin ABC – kuinka houkutella parhaat osaajat?
Koulutus opastaa tehokkaan rekrytointi- ja työnantajamarkkinoinnin saloihin niin relevanttien medioiden kuin sisällönkin osalta. Koulutuksessa keskitytään erityisesti positiivisen hakijakokemuksen syntyyn sekä hakijaviestinnän merkitykseen.

Hyväksi haastattelijaksi – toimivia menetelmiä ja parhaita käytäntöjä onnistuneeseen työhaastatteluun
Valmennuksessa perehdytään konkreettisin esimerkein ja harjoittein optimaaliseen haastattelutilanteeseen, haastattelun tekniikoihin ja haastattelijan omien valmiuksien kehittämiseen.

#somerekry – sosiaalisen median alkeet rekrytoinnissa
#somerekry-koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat oppia käyttämään sosiaalista mediaa luontevana osana rekrytointia. Koulutuksen tavoitteena on avata somerekryn perusteita käytännönläheisesti ja opastaa osallistujia konkreettisin esimerkein ottamaan somerekry haltuun.

Työkaluja perehdytykseen – pinnallinen perehdytys voi pilata parhaankin rekrytoinnin
Koulutuksessa pureudumme yksilöllisemmän perehdyttämisen keinoihin ja erilaisiin menetelmiin. Kunnollinen perehdytys on monessa suhteessa panostuksen arvoinen: se vähentää vaihtuvuutta, sitouttaa, lisää tuloksellisuutta ja vahvistaa työnantajamielikuvaa.

Sitouttamisen ABC – kuinka pitää talentit talossa?
Sitoutumisen hyödyt on todennettu, mutta millä keinoin hyvät työntekijät sitoutetaan? Nämä keinot tunnistamalla voidaan vaikuttaa positiivisesti työn imuun ja tuottavuuteen. Uudenlaista tukea tuovat mittarit, joilla sitoutumisastetta ja sitoutumisen osa-alueiden merkitystä voidaan seurata ja ohjata.


Milla oli erinomainen kouluttaja, rauhallinen, asiantunteva ja kaiken kaikkiaan käsitteli aihetta kattavasti. Erinomainen aamu!
Hyvin tiivistetty kokonaisuus. Ydinasiat tulivat hyvin esille. Kiitos!
Erityisen kattavat materiaalit ja konkreettiset työkalut!
Aamupäivän koulutus oli parempi kuin moni kahden päivän setti.