Positiivinen työnantajakuva helpottaa oikeiden osaajien tavoittamista. Rekrytointipalveluidemme kokeneet konsultit auttavat sekä tavoittamaan että vakuuttamaan oikean hakijakohderyhmän.

Työnantajakuva rakentuu monesta tekijästä

Rekrytointi on tuloksetonta, jollei se tavoita ja motivoi oikeaa hakijakohderyhmää. Toisaalta oikean kohderyhmän tavoittaminen ei auta, ellei potentiaalisia osaajia onnistuta pitämään motivoituneina koko rekrytoinnin ajan. Me valitsemme oikeat rekrytointimediat, tuotamme osuvaa ja kohdennettua sisältöä sekä huolehdimme aktiivisesta hakijadialogista läpi rekrytoinnin. Positiivisen työnantajakuvan kannalta tärkeää on huomioida lisäksi hakijat, jotka eivät tule valituiksi.

Kumppaninamme työnantajakuvasi vahvistuu laadukkaan viestinnän ja kohtaamisten ansiosta. Tuemme asiakkaitamme myös työnantajakuvan strategisessa suunnittelussa, kehittämisessä sekä viemisessä laajemmin osaksi rekrytointiviestintää.

Tavoita potentiaaliset hakijat

Useiden organisaatioiden suurin rekrytointihaaste kiteytyy siihen, että hyviä hakijoita ei tunnu löytyvän. Rekrytointitarpeen mukaan valitut rekrytointimediat ovat välttämätön edellytys oikean kohderyhmän tavoittamiseksi.

Pelkkä hakijoiden tavoittaminen ei kuitenkaan riitä, elleivät hakijat kiinnostu tehtävästä ja työnantajasta. Tästä syystä hakijaviestinnän sisältö on mediavalintojen ohella äärimmäisen kriittinen tekijä rekrytoinnin onnistumisen kannalta.

Meiltä saat kattavat rekrytointipalvelut erilaisiin kokonaisuuksiin. Olemme apunasi mm.

  • relevanttien ja tavoittavien rekrytointimedioiden valinnassa
  • tuottamassa osuvaa ja kohdennettua sisältöä ja vetoavia ilmoitustekstejä
  • hoitamassa media- ja mainostoimistoyhteyksiä
  • huolehtimassa aktiivisesta hakijadialogista läpi rekrytoinnin
  • kehittämässä laajemmin työnantajamarkkinoinnin käytäntöjä ja kokonaisuuksia.

Varmista positiivinen hakijakokemus

Myönteinen hakijakokemus perustuu pitkälti hakijaviestinnän määrään ja laatuun. Meille hyvä hakijaviestintä ei tarkoita tiedottamista, vaan vuorovaikutusta hakijoiden kanssa. Haluamme antaa hakijoille mahdollisuuden kysyä ja tulla kuulluiksi. Hakijaviestintään panostamalla haluamme varmistaa, että hakijoiden motivaatio säilyy valintoihin asti. Tavoitteenamme on, että jokaiselle hakijalle jää rekrytoinnista miellyttävä muistijälki, on rekrytoinnin lopputulos mikä tahansa.

Meille rekrytoinnin laatu tarkoittaa onnistuneen osaajavalinnan lisäksi positiivista rekrytointikokemusta niin työnantajalle kuin jokaiselle tehtävää hakevalle kandidaatille.

Tarkoituksenmukaiset sähköiset työkalut tekevät aktiivisesta ja sujuvasta hakijaviestinnästä helppoa. Ne mahdollistavat suurien hakijaryhmien kontaktoinnin, räätälöidyt ja kohdennetut viestit sekä henkilökohtaisen vuorovaikutuksen.

Positiivinen työnantajakuva helpottaa rekrytointia

Avoimuus ja aktiivinen dialogi eri viiteryhmien kanssa tuo organisaatiot lähemmäs potentiaalisia osaajia jo paljon ennen yksittäisen rekrytoinnin alkamista. Ihannetilanteessa tavoiteltu hakijakohderyhmä seuraa oma-aloitteisesti ja säännönmukaisesti organisaation toimintaa ja uramahdollisuuksia.

Monessa organisaatiossa rekrytointi on alettu ymmärtää yksittäisten rekrytointiprojektien ohessa jatkuvaksi ja aktiiviseksi työnantajakuvan rakentamiseksi.

Positiivinen työnantajakuva helpottaa oikeiden osaajien tavoittamista. Työnantajakuvan rakentaminen on tärkeää myös aikana, jolloin yksittäiset rekrytointiprosessit eivät ole aktiivisimmillaan.

Me toimimme asiakkaidemme viestinviejinä ja kohtaamme lukuisia hakijoita. Kumppaninamme työnantajakuvasi vahvistuu laadukkaan viestinnän ja kohtaamisten ansiosta. Tuemme asiakkaitamme myös työnantajakuvan strategisessa suunnittelussa, kehittämisessä sekä viemisessä laajemmin osaksi rekrytointiviestintää.

Työnantajakuvan kehittämisen tulisi lähteä liikkeelle aina organisaatiossa koetusta työntekijäkokemuksesta.

Asiakkaidemme tarpeisiin vastataksemme olemme kehittäneet kulttuurimittarin, joka toimii työkaluna työntekijäkokemuksen selvittämiseksi ja työnantajakuvan kehittämiseksi.