Seuraajasuunnittelulla varaudut organisaation johdossa tapahtuviin muutoksiin ajoissa ja hallitusti. Saat varmaa tietoa, löytyykö omasta henkilöstöstä voimavaroja strategian toteuttamiseen.

Seuraajasuunnittelu tukee hallittua kehitystä

Seuraajasuunnittelussa selvitetään, ketkä organisaatiossasi ovat kyvykkäitä siirtymään organisaatiossa johtotehtäviin tai muille avainpaikoille. Tiedonhankinnan kohteeksi voidaan valikoida rajattu osallistujajoukko kattavan Management Audit  -prosessin käynnistämisen sijaan.

Seuraajasuunnittelu on työväline, jonka avulla organisaatio voi varautua tulevaisuuteen ja ryhtyä vahvistamaan seuraajiksi nimitettävien valmiuksia ajoissa. Avoimesti toteutettuna se kasvattaa koko organisaation luottamusta siihen, että johto on varautunut muutoksiin, joita vääjäämättä tapahtuu kasvun, rakennemuutosten tai eläköitymisten vuoksi. Parhaiten seuraajasuunnittelu toimii, kun sen yhteydessä toteutetaan tarkkaan mietittyjä tuki- ja valmennusratkaisuja.