Resurssikartoituksen avulla selvität, millaista osaamista organisaatiostasi löytyy. Sen avulla tuet ja motivoit osaajia, joiden haluat kasvavan organisaatiossasi kohti vastuullisempia rooleja.

Resurssikartoitus löytää potentiaalit

Resurssikartoitus eli potentiaalikartoitus on toimiva väline, kun halutaan selvittää, millaista osaamista ja lahjakkuutta organisaatiossa on sekä miten kehityspotentiaali olisi hyödynnettävissä parhaiten. Kartoitukseen osallistujat saavat tukea yksilölliseen kehittymiseen ja voivat löytää itselleen sopivimpia uravaihtoehtoja organisaatiossa. Tämä lisää sekä motivaatiota että sitoutumista.

Resurssikartoituksen avulla voidaan tunnistaa, millaista potentiaalia organisaatiossa ei vielä ole. Näin on mahdollista päästä määrittelemään tavoitteita henkilöstöresurssien hankkimiseen ja tuleviin rekrytointeihin.

Resurssikartoitus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätasolla. Osallistujiksi voidaan valita isojakin ryhmiä: esimerkiksi nuoria talentteja tai asiantuntijasta esimieheksi siirtyviä kyvykkyyksiä. Erilaisissa muutostilanteissa, esim. yrityssaneerauksessa, resurssikartoitus tuo tärkeää tietoa uudelleenorganisoitumisten tueksi ja keskeisten kehitys- ja koulutustarpeiden tunnistamiseksi.

Psykologinen henkilöarviointi tukee resurssikartoitusta

Potentiaalikartoituksissa hyödynnämme psykologisen henkilöarvioinnin menetelmiä. Potentiaalikartoituksessa selvitämme henkilön osaamista, motivaatiotekijöitä, vahvuuksia ja kehityskohteita laajemmasta näkökulmasta kuin tehtäväkohtaisessa soveltuvuusarvioinnissa.

Osallistuja saa tukea kehittymiseen

Käymme resurssikartoituksen tulokset osallistuvien henkilöiden kanssa läpi valmentavassa palautekeskustelussa, jossa osallistuja voi tutkia vahvuuksiaan ja keskustella kehittämiskohteistaan. Konkreettisen muutoksen seurantaan ja tukemiseen voidaan resurssikartoituksen jälkeen käyttää mm. coachingia tai 360-arviointia.

Oletko tulossa potentiaalikartoitukseen? Lue ohjeet arviointiin saapuvalle.