Kehittämishankkeemme tuottavat mitattavia hyötyjä liiketoiminnallesi.

Mitattuja hyötyjä

Meille on tärkeää tuottaa liiketoiminnan näkökulmasta positiivisia tuloksia. Toteutammekin asiakkaille kehittämishankkeiden seurantatutkimuksia, joissa tarkoituksena on selvittää, miten kehittämishankkeet ovat näkyneet objektiivisissa mittareissa, muun muassa esimiehen käyttäytymisen muuttumisessa tai liiketoimintaluvuissa. Tämän selvittämiseksi keräämme johtamisen kehittämisen hankkeista aina myös vaikuttavuustietoa.

Johtamisen kehittämisen toimenpiteillä tulee olla mitattavia vaikutuksia. Johtamisen kehittämishankkeiden hyödyt eivät aina realisoidu välittömästi, ja olemme tehneet laajaa tieteellistä taustatyötä, jotta hyödyt ovat todennettavissa faktoihin perustuen.

Usein kehittämispanostusten tuottamia hyötyjä mitataan vain osallistujien henkilökohtaisilla tuntemuksilla. Tämä subjektiivinen palaute ei kuitenkaan kerro vielä siitä, saavuttaako organisaatio pitkäkestoista hyötyä. Käyttämällä hyväksi yrityksessä syntyvää muuta dataa voidaan tunnistaa, mihin osa-alueisiin kehittämistoimet ovat vaikuttaneet ja miten merkittävästi.

Kehittämishankkeiden vaikuttavuus näkyy tutkimuksissa

Meillä on ilo työskennellä asiakkaidemme kanssa pitkäjänteisesti, ja näin voimme tuottaa myös tutkimustuloksiin perustuvia näyttöjä kehittämishankkeiden liiketoiminnallisista vaikutuksista. Olemme saaneet merkitseviä tuloksia muun muassa 360-arviointitulosten ja arvioitujen henkilöiden vastuulla olevan liikevaihdon välillä.

Lue lisää tutkimustoiminnastamme!