Autamme johtoryhmäänne pääsemään huippuvireeseen, josta hyötyy koko organisaatio.

Johtoryhmien pitää pystyä toteuttamaan tehokkaasti strategiaa ja reagoimaan toimintaympäristöstä tuleviin kehityshaasteisiin. Johtoryhmän toiminnan arvioinnilla ja kehittämisohjelmalla varmistetaan, että toimintatavat ja roolitus vastaavat kulloisiakin tarpeita.

Johtoryhmän kehittäminen – kohti toimivaa johtoryhmää

Panostus johtoryhmän kehittämiseen tukee yrityksen johtamisjärjestelmän toimivuutta ja motivoi avainhenkilöitä yksilölliseen kehittymiseen. Riippuen tavoitellun muutoksen syvyydestä ja nykyisestä kypsyystasosta hankkeeseen voi kuulua erilaisia elementtejä. Johtoryhmän koostumuksen ja työkäytäntöjen on tärkeää olla yhdensuuntaisia perustehtävän kanssa. Myös ryhmädynamiikka ja roolien läpinäkyvyys ovat tyypillisiä tarkasteltavia aiheita. Hyvin valituilla kehittymistoimilla yksilöiden asiantuntemus ja kokemus saadaan parhaalla tavalla käyttöön.

Yksilölliset asiakkaat – yksilölliset ratkaisut 

Johtoryhmän kehittäminen ja siihen suunnatut kehittämisohjelmamme pohjautuvat aina asiakkaan tilanteeseen tutustumiseen. Toimenpiteet määritellään liiketoiminnan tarpeiden ja johtoryhmän tavoitteiden mukaisesti.

Työkaluina käytämme muun muassa

  • strukturoituja haastatteluja
  • Psyconin johtoryhmäbarometriä
  • kehitystyöpajoja
  • simulaatioita ja havainnointia
  • coachingia
  • 360-arviointia ja fasilitoituja palautekeskusteluja.

Kokeneet kehittäjämme ovat tehneet pitkään tuloksekasta työtä eri alojen organisaatioiden ja erilaisten johtoryhmien kanssa. Valitsemalla hankkeeseen oikea toteuttajatiimi ja kehittämisratkaisut saadaan aikaan havaittavia muutoksia tehokkaasti myös kansainvälisissä ja virtuaalisesti työskentelevissä ympäristöissä.