Uravalmennus varmistaa osaamisen säilymisen organisaation käytössä ja lisää henkilöstön työhyvinvointia.

Uravalmennus tukee muutostilanteessa

Uravalmennus on coachingin muoto, jossa keskitytään uraan ja sen uudelleen suuntaamiseen. Uravalmennuksen avulla säilytetään osaaminen organisaation käytössä sille sopivimmalla paikalla. Samalla edistetään työssä viihtymistä ja motivaatiota.

Yrityksen sisäisiin rakennejärjestelyihin liittyy aina riski ei-toivotusta vaihtuvuudesta ja toiminnan tyhjäkäynnistä. Uravalmennuksella voidaan tukea avainhenkilöiden sitoutumista ja edistää sisäistä työnkiertoa. Yksittäisen henkilön uran käännekohdissa, kuten vastuiden muuttuessa tai ulkomaantyöhön siirtymisen yhteydessä, valmennuksella varmistetaan rooliin liittyvien liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttyminen.

Valmennuksemme rakennetaan aina yksilöllisistä lähtökohdista, ja niissä korostuvat omien ja yrityksen tavoitteiden sekä voimavarojen tunnistaminen. Valmentaja tukee muutostilanteen hallittua läpivientiä konkreettisten välitavoitteiden ja niiden jatkuvan arvioinnin ja seurannan avulla.

Irtisanomistilanteissa työnantaja voi tukea irtisanottavien uudelleensijoittumista outplacement-palveluiden avulla.

Johtamisvainu

Johtamisvainu

on esimiesvalmennus, joka auttaa sinua saamaan paremman vainun esimiesroolissa kehittymiseen ja tilannetietoiseen johtamiseen. Lue lisää.