Omalla tutkimus- ja kehitystoiminnalla luomme juuri suomalaiseen työelämään soveltuvia menetelmiä ja ajantasaisia työkaluja, joilla varmistetaan alan luotettavimmat palvelut.

Oma tutkimustoiminta takaa laadun ja luotettavuuden

Haluamme tarjota asiakkaillemme alan parhaita ja ajantasaisia työkaluja. Siksi panostamme vahvasti omaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tällä varmistamme kattavan laadun seurannan ja markkinoiden parhaat palvelut.

Tutkimustoimintamme tavoitteena on

  • uusien menetelmien jatkuva kehittäminen
  • ajanmukaisten työkalujen käyttäminen
  • tieteelliset kriteerit täyttävän tutkimuksen tuottaminen
  • palvelujemme todellisen vaikuttavuuden seuranta
  • ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen

Suomalaiseen työelämään sopivat menetelmät

Markkinoilla on useita hyviä henkilöarviointitestejä, mutta harva niistä soveltuu sellaisenaan suomalaiseen työelämään. Siksipä suuri osa käyttämistämme henkilöarviointimenetelmistä on oman menetelmäkehityksemme tuotantoa. Tarjoamme asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa soveltuvimmat ja viimeisimpään tutkimustietoon perustuvat menetelmät.

Psyconin käyttämissä testeissä on poikkeuksellisen laaja tausta-aineisto: usean kymmenentuhannen ihmisen otokset antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden sovittaa keskiarvot ja muut tilastoluvut täsmälleen asiakastarpeita vastaaviksi, ja testeistä saadaan oikeaa kohderyhmää vastaavat, vertailukelpoiset tulokset. Tämä takaa henkilöarviointiprosessin reiluuden ja tasapuolisuuden myös arvioitavan kannalta. Kun testien virhemarginaali on mahdollisimman pieni, voidaan niiden perusteella tehdä myös luotettavia ennusteita.


Vankka validointiprosessi

Asetamme erittäin tiukat kriteerit henkilöarvioinneissa käyttämillemme menetelmille.  Useita omia menetelmiämme onkin validoitu myös kansainvälisissä tiedejulkaisuissa niin kykytestiemme kuin persoonallisuustestiemmekin osalta. Yhteistyökumppanimme professori Adrian Furnham (University College London) on ollut mukana menetelmien teoriataustan pätevyyden varmistamisessa.

Aktiivinen tieteellinen tutkimus ja julkaisutoiminta on meille tärkeää. Voit tutustua tutkimushankkeisiimme tarkemmin täältä.