Katse kohti horisonttia

Innostuminen, uteliaisuus ja halu olla kehityksen kärjessä näkyvät vahvasti arjessamme. Haluamme nyt ja tulevaisuudessa tuottaa asiakkaillemme innovatiivisia palveluja, joilla on mitattavaa lisäarvoa liiketoiminnalle.

Tulevaisuuden työelämää rakennetaan nyt. Me olemme vahvasti mukana.

Kiinnostus alan kehitykseen ja jatkuva asiakastarpeiden kuuntelu luovat meille pohjan uusien ratkaisujen sekä toimintamallien kehittämiselle. Tiivis yhteistyö asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa sekä vahva panostus kehittämistyöhön takaavat sen, että voimme tarjota alamme parasta ja tutkitusti laadukkainta palvelua. Oma tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa, että menetelmämme ovat ajanmukaisia ja juuri suomalaiseen työelämään sopivia.

Innostumme helposti uusista asioista, kokeilemme ja kehitämme palvelujamme jatkuvasti. Alla muutama poiminta meitä juuri nyt kiinnostavista teemoista.

 

Paikkariippumaton arviointi

Ajasta ja paikasta riippumattomat henkilöarvioinnin menetelmät ovat olleet kehityskohteenamme viimeisten vuosien aikana. Emme puhu yksittäisestä nettitestistä, vaan luotettavasta monimetelmäisestä henkilöarvioinnista, joka toteutetaan täysin tai osittain etäratkaisuilla. Laatu ja luotettavuus ovat edelleen kulmakiviämme myös verkossa. Paikkariippumaton henkilöarviointi tuottaa ripeästi luotettavaa, erottelevaa ja tasalaatuista tietoa rekrytointivalintojen tueksi olivatpa kiinnostavat osaajat missä tahansa Suomessa tai ulkomailla. Sähköisillä menetelmillä voimme selvittää hakijan persoonallisuutta, toteuttaa kykytestejä ja motivaatiokartoituksia. Lopputuloksen tulkinnassa apunasi on tuttuun tapaan aina kokenut asiantuntijakonsulttimme.

Verkostohaku tavoittaa uinuvat osaajat

Verkostohaku on kasvattanut huimasti suosiotaan tehostamassa perinteistä työpaikkailmoittelua. Sen avulla hyvien osaajien tavoittaminen paranee huomattavasti, koska verkostohaku tavoittaa myös ne henkilöt, jotka eivät aktiivisesti seuraa rekrytointimedioita. Perinteiseen suorahakuun (headhunting, direct search, executive search) verrattuna verkostohaku on kevyempi, nopeampi ja edullisempi vaihtoehto. Verkostohaussa etsimme tehtävään sopivia asiantuntijoita hyödyntäen sosiaalisen median verkostoja, sekä kohderyhmästä riippuen myös yhteistyökumppaneidemme tietokantoja.

Roolin haltuunotto haastaa johtajaakin

Tutkimus kertoo, että 70 % uusista johtajista kokee uuteen työkulttuuriin ja sen normeihin sopeutumisessa vaikeuksia. Olemme luoneet tähän tarpeeseen helpon ja selkeän Noste-palvelun. Noste auttaa uudessa roolissa aloittavan avainhenkilösi yrityskulttuuriin ja toimintatapoihin sopeutumisessa. Noste on yksilölähtöinen mutta kompakti ja tavoitteellinen coaching-ohjelma, jolla tuetaan aloittavaa työntekijää uuden roolin haltuunotossa. Noste vahvistaa myös positiivista mielikuvaa työnantajasta ja vahvistaa sitoutumista. Erityisesti haastavissa rekrytoinneissa Nosteen yksilöllinen coaching-ohjelma voi olla tekijä, joka erottaa organisaatiosi positiivisesti muista toimijoista ja houkuttelee parhaita hakijoita.