Valmennuksemme yhtenäistävät johtamiskäytäntöjä ja nopeuttavat strategian viemistä käytäntöön. Valmennuksissa korostuvat ratkaisukeskeisyys ja oivallusten syntyminen.

Näkyviä muutoksia johtamisessa ja esimiestyössä

Johdon ja esimiesten toiminta heijastuu koko organisaatioon ja sen tuloksiin. Räätälöidyn valmennusohjelman avulla voidaan varmistaa johtamiskäytäntöjen yhtenäisyys ja esimiesten kyky toteuttaa liiketoiminnalliset tavoitteet omilla vastuualueillaan.

Ohjelmat toteutetaan tyypillisesti osana organisaation kehittämis- ja muutosprosesseja tai kohdennetusti kunkin esimiestason tarpeisiin. Pysyviin ja havaittaviin muutoksiin päästään yhdistämällä yksilö- ja ryhmävalmennusmuotoja. Ohjelmiin voidaan myös liittää yrityksenne omia osia tai sisältöjä. Laajassa valmentajajoukossamme on eri toimialojen kokemusta, josta voidaan koota tarpeeseenne sopiva tiimi.

Ei kahta samanlaista. Siksi myös kehittämisohjelmamme rakennetaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan lähtökohdat huomioiden.

Valmennusohjelmamme saavat osallistujilta hyvää palautetta kytkennästä käytäntöön ja asiakasyrityksen tilanteeseen. Vaikuttavuutta on voitu todentaa parantuneiden esimiesarviointien kautta.

Ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin

Valmennusohjelman toteutustapa riippuu siitä, miten laaja-alaisia ja merkittäviä muutoksia halutaan saavuttaa. Ohjelman suunnittelu alkaa tavoitellun johtajuuden määrittelemisestä, jonka perusteella voidaan valita sopivat kehittämisen menetelmät. Ryhmävalmennuksen lisäksi käytettävissä on myös yksilöllinen yksilövalmennus sekä kehittymistä tukevat arviointimenetelmät.

Olemme tehneet sisältöjä valmennusohjelmiin mm. seuraavista teemoista:

 • esimiehen rooli ja esimiehenä kehittyminen
 • muutostilanteiden johtaminen
 • johtajuuskulttuurin kehittäminen ja ristiriitaiset johtajuusodotukset
 • haastavat vuorovaikutustilanteet ja palautteen antaminen
 • viestintä- ja verkosto- ja vaikuttamistaidot
 • tiimien ja virtuaalitiimien dynamiikka
 • rekrytointi, työnantajamielikuva ja hakijakokemus
 • suorituksen johtaminen ja valmentava esimiestyö
 • henkilökohtainen tehokkuus ja itsensä johtaminen
 • osallisuuden tukeminen ja fasilitoivat menetelmät
 • työhyvinvoinnin kehittäminen.