Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö näkyy viivan alla.

Sitoutumisen mittaaminen

Henkilöstön sisäisen motivaation merkitys kilpailukykyyn ja tuloksellisuuteen on todellisuutta. Henkilöstön sitoutumisen vahvistaminen onkin maailmalla HR:n ja liiketoimintajohdon suurimpia haasteita tällä hetkellä.

Harva organisaatio kuitenkaan tunnistaa henkilöstönsä psykologiset motivaatiotekijät, koska perinteinen henkilöstötutkimus ei riitä paljastamaan sitoutumisen ydintä. Psyconin kehittämä sitoutumismittari tuo organisaatioille käyttöön ketterän tavan tunnistaa työntekijöidensä sitoutumisen olennaisimmat elementit.

  • Mittarin avulla löydetään organisaatiokohtaisesti olennaisin sisältö.
  • Mittaustulos on tilastollisesti luotettava ja testattu.
  • Tunnistamalla 1— 3 olennaisinta sitoutumiseen vaikuttavaa asiaa voidaan panostaa toimenpiteet juuri oikeisiin asioihin.
  • Nopea mittaus ja analyysi mahdollistavat nopean reagointikyvyn.
  • Sitoutumistekijöihin panostamalla saavutetaan liiketoiminnallisia tuloksia.

Psyconin sitoutumismittari

Mittarimme on selkeästi hinnoiteltu sekä nopea ja ketterä toteuttaa millä tahansa päätelaitteella. Mittaus soveltuu kaiken kokoisille organisaatioille, eikä sen toteutus kuormita organisaation omia resursseja.

Mittaukseemme sisältyy aina purkupalaveri ja toimenpidesuositusten laatiminen. Toistettavuus toimenpiteiden tulosten arvioimiseksi on helppoa.