Onnistuneesti rakennettu johtamiskulttuuri auttaa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, organisaation taloudellisessa menestymisessä ja henkilöstön potentiaalin optimaalisessa hyödyntämisessä.

Johtamiskulttuuri on monisäikeinen kokonaisuus. Johto ja esimiehet ovat avainasemassa johtamista koskevien periaatteiden ja käytäntöjen määrittelijöinä. Johtajuuskulttuuri on tätäkin laajempi ilmiö. Se pitää sisällään erilaisia odotuksia, jännitteitä ja tulkintoja, joita tunnistamalla ja avaamalla löydetään suuntaviivat ja käytännön ratkaisut. Johtajuuskulttuuri rakentuu organisaation kaikilla tasoilla.

Ulkopuolinen sparraaja auttaa näkemään kokonaisuuden

Johtajuuskulttuurin rakentaminen tukee strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja ihmisten potentiaalin hyödyntämisessä. Usein ulkopuolinen apu on paikallaan tuloksellisen johtajuuskulttuurin määrittelyssä ja kehittämisessä. 

Johtajuuskulttuuria rakennetaan teoilla, organisaation joka tasolla.”

Osaamisemme ytimessä on ihmisten työkäyttäytymisen ymmärrys ja johtamisen kehittäminen erilaisissa organisaatioissa. 

Johtajuuskulttuurin ja johtamiskäytäntöjen kehittämisessä hyödynnämme:

 • Kartoitukset
  Johtamiskulttuuriin ja organisoitumiseen liittyvät kartoitukset ja konkreettiset toimenpidesuositukset.
 • Johtamisen tukeminen
  Ylimmän johdon yksilöllinen coaching ja konsultointi.
 • Johtamisperiaatteiden kehittäminen
  Johtoryhmien valmentaminen sekä johtamisperiaatteiden ja -käytäntöjen kehittämistyön tukeminen.
 • Esimiesten tukeminen
  Esimiesten kehittämisohjelmat, joissa keskitytään yksilön ja organisaation kehittämiseen.
 • Toimintakulttuurin kehittäminen
  Räätälöidyt kehittämisohjelmat organisaation eri toimijoille tukemaan toimintakulttuurin kehittämistä.
 • Arviointi- ja kehittämistyökalut
  Tutkitusti toimivat työkalut asetettujen tavoitteiden saavuttamisen tueksi ja toteutumisen seurantaan (mm. kohdennettu 360-mittaus, paradoksityökalut, sitoutumisen mittaus).

Ota yhteyttä, niin haetaan osuvat ratkaisut organisaatiosi johtamis- ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Apunasi on johtajuuskulttuurin kehittämisestä väitellyt johtava konsulttimme Annastiina Mäki sekä muut johtamisen kehittämiseen erikoistuneet asiantuntijamme.