Coachingista saa käytännön tukea ja työkaluja omien ja organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.

Coaching tuo vipuvoimaa liiketoimintaasi

Coaching on tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä valmentamista. Sillä tuetaan esimiehiä ja asiantuntijoita erilaisissa kehitystavoitteissa ja haastavissa tilanteissa. 

Coaching antaa johtajille, esimiehille ja vaativaa asiantuntijatyötä tekeville käytännön tukea ja työkaluja omien ja organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Prosessin aikana osallistuja oppii hyödyntämään omia vahvuuksiaan sekä löytämään konkreettisia toimenpiteitä oman työskentelynsä kehittämiseksi. Säännöllisten tapaamisten väleihin asetettavat osatavoitteet varmistavat toivotun muutoksen asteittaisen etenemisen.

Coaching-prosessi auttaa saavuttamaan näkyviä ja mitattavia tuloksia.

Coaching on intensiivinen kehittämismuoto, jolla saavutetaan usein nopeita myönteisiä vaikutuksia. Prosessin vaikuttavuutta voidaan mitata alaispalautteiden, itsearviointien ja mahdollisesti myös yrityksen omien tunnuslukujen muutoksen avulla.

Auta avainhenkilöitäsi loistamaan työssään

Kokeneet yritysjohdon coachimme tukevat ja kehittävät valmennettavan kykyjä johtaa muita ihmisiä, toimintaa, muutoksia ja itseään. Coaching on usein osa muita kehittämiskokonaisuuksia. Se voi olla resurssikartoituksen tai valmennusohjelman jatkotoimenpide, ja se voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisena. Valmennettavan sitoutuminen ja aito halu kehittyä luovat parhaat edellytykset saavuttaa tuloksia, joihin sekä valmennettava että organisaatio ovat tyytyväisiä.

Coaching soveltuu, jos tavoitteena on

  • päästä uudelle tasolle työssä tai johtamisessa
  • viedä läpi vaativa muutosprosessi
  • ottaa haltuun uusi vaativa vastuualue
  • kehittää omaa vakuuttavuutta organisaatiossa tai johtoryhmässä.
  • parantaa henkilökohtaista tehokkuutta ja ajanhallintaa, päätöksentekoa ja priorisointia
  • kirkastaa uratavoitteet ja rakentaa kehityspolku
Prosessi käynnisti itsetutkiskelun ja vahvan halun kehittyä. Olen pystynyt työstämään sitä, miten ratkaisen haasteet. Prosessi on auttanut löytämään keinoja tiimin vetämiseen ja omaan johtamiseen.

 

Johtamisvainu

Johtamisvainu

on esimiesvalmennus, joka auttaa sinua saamaan paremman vainun esimiesroolissa kehittymiseen ja tilannetietoiseen johtamiseen. Lue lisää.

Katso myös Noste-coaching palvelumme