Psyconin 360-arviointi tukee esimiesten ja asiantuntijoiden onnistumista.

360-arviointi: ohjatusti parempiin työsuorituksiin

360-arviointi on reaaliaikainen kartoitus, jossa kerätään kattavasti palautetta esimieheltä, kollegoilta ja yhteistyötahoilta. Se auttaa kartoittamaan organisaation osaamispääomaa ja potentiaaleja ja auttaa tehostamaan esimiesten kehittymistä haluttuun suuntaan.

Psyconin 360-arviointi on menetelmä, joka tuottaa jäsentynyttä palautetta arvioitavan henkilön näkyvästä johtamis- ja vuorovaikutuskäyttäytymisestä. 360-mittausta ja palautetta voidaan käyttää kehittämismenetelmänä sellaisenaan tai osana kehittämisohjelmia, coachingia tai Management Auditia.

360-arviointi

  • tehostaa esimiesten ja asiantuntijoiden kehittymistä ja ohjaa toimintaa haluttuun suuntaan
  • tukee johtamiskulttuurin kehittämistä sekä auttaa viestimään ja viemään käytäntöön organisaation tavoitteita
  • edistää palautteenanto- ja keskustelukulttuuria organisaatiossa
  • auttaa kartoittamaan osaamispääomaa ja potentiaaleja
  • ohjaa konkreettisiin kehittämisen keinoihin palautekeskustelun avulla.

Helppo toteutus ja muokattavuus


Tarjoamme palvelun, joka on asiakkaalle vaivaton toteuttaa. 360-arviointityökalumme pohjautuu pitkäaikaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön, ja se soveltuu kaikille esimiestasoille. Vaativan asiantuntijatyön tueksi olemme räätälöineet oman mittarin muille kuin lähiesimiestyötä tekeville avainhenkilöille.

Mittarista on valittavissa useita kieliversioita, ja lomakkeen voi täyttää millä tahansa päätelaitteella. Psyconin oma käyttäjätuki auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa ja pitää huolta, että kyselyissä tavoitellut vastaukset saadaan kerätyiksi. Raportit ovat helppolukuisia, ja ydinasiat ovat niistä selkeästi hahmotettavissa. Yleiskäyttöisten 360-mittariemme lisäksi voimme räätälöidä mittarin, joka vastaa yrityksenne arvoja tai johtamisen periaatteita.

Raportin tulokset heti käyttöön

360-arviointiimme osallistuva henkilö saa laaja-alaista palautetta omasta työstään neljältä taholta: omalta esimieheltään, alaisiltaan tai yhteistyökumppaneiltaan ja kollegoiltaan sekä tekemästään itsearvioinnista. Palaute auttaa tunnistamaan henkilökohtaisia vahvuusalueita ja kehittymistarpeita. Tulokset ovat käytössäsi muutamassa viikossa.

Psyconin 360-arviointiin osallistuneet arvostavat erityisesti henkilökohtaista palautekeskustelua ja siitä nousevia käytännönläheisiä kehitystoimenpiteitä.

360-arviointiimme on erittäin hyödyllistä sisällyttää myös asiantuntijamme ohjaama palautekeskustelu, jossa määritellään kehittämistoimenpiteet. Yhdessä määritellyt selvät kehittymistavoitteet motivoivat muutokseen, jonka toteutuminen kannattaa varmistaa säännöllisellä seurannalla.

Tutustu tästä tietosuojaselosteeseemme.

Johtamisvainu

Johtamisvainu

on esimiesvalmennus, joka auttaa sinua saamaan paremman vainun esimiesroolissa kehittymiseen ja tilannetietoiseen johtamiseen. Lue lisää.