Metodina cross-expertise mentoring

Kompleksisessa työssä ja toimintaympäristössä osaamista ei kannata kehittää omassa kuplassaan. Työssä kohdattavat haasteet ovat niin monisidoksisia, ettei niitä ole useinkaan mahdollista ratkaista yhden ihmisen – tai yhden organisaation voimin. Siksi myös osaamisen kehittämiseksi tarvitaan uudenlaisia, ketteriä tapoja risteyttää erilaisten ongelmien ratkaisemiseen vaadittavaa korkeatasoista osaamista. Aina kehittämistyössä ei myöskään tarvitse lähteä liikkeelle massiivisella ja kalliilla kehittämisinvestoinnilla.

Crossmentoroinnilla ulos kuplasta: metodin ideasta ja hyödyistä

Cross-expertise mentoring -metodin (CEM) taustalla on Psycon Oy:n johtava konsultti Annastiina Mäki. Metodin ero perinteiseen mentorointiin on se, ettei mentorin ja aktorin rooleja eroteta toisistaan, vaan osaamista ristiinpöllytetään erilaisten huippuasiantuntijoiden välillä. Kumpikin saa ja antaa, jolloin työparin keskinäinen suhde kehittämisessä on tasavertainen. Olemme ehtineet startata kokeilun kevään 2017 aikana jo muutamassakin yhteydessä.

Kokeilua asiantuntijayritysten välillä

Ajatus crossmentoroinnin uudenlaisesta soveltamisesta sai alkunsa, kun Psyconilla pohdittiin tapoja, joiden avulla johtamiskäyttäytymisen osaajat voivat kehittää markkinoinnin ja digitaalisen viestinnän taitojaan. Mainioksi kumppaniksi osoittautui markkinointiviestintäalan yritys Zeeland Family, jossa vastaavasti nähtiin tarve kehittää avainhenkilöiden johtamiseen ja työkäyttäytymiseen liittyvää osaamista. Organisaatioiden intressit osuivat yksiin, joten yhteistyö päätettiin käynnistää. Työparit starttasivat helmikuussa yhteisessä työpajassa, jonka jälkeen työskentely on edennyt itseohjautuvasti parien itsensä määrittämien tavoitteiden ja käytäntöjen ohjaamana. Työparien tavoitteet liittyvät muun muassa luovan työn johtamiseen, markkinointiin ja johtamiseen liittyvien tarpeiden tunnistamiseen, toimittaja–ostaja-yhteistyöhön, out of the box -ajatteluun ja henkilökohtaiseen kasvuun. Työskentelyn periaatteina korostuvat keskinäinen luottamus, aktiivinen palaute ja vaihtelevat, kohdennetut kohtaamiset. Lokakuussa asiantuntijat kokoontuvat reflektoimaan kokeilun antia – niin metodin käyttöarvon kuin yksilöllisten kehittymistavoitteiden näkökulmasta.

Kokeilua korkeakoulukentällä

Myös korkeakoulukentällä kokeillaan cross-expertise mentorointia. Maaliskuussa Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu käynnisti neljän yliopiston kanssa puolen vuoden prosessin. Opettajakorkeakoulun sekä Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston asiantuntijat muodostivat työparit. Startissa sovittiin työparien toimintaperiaatteet ja tavoitteet. Työskentelyn fokuksessa on korkeakoulupedagogisen toiminnan kehittäminen tutkimuksen, valmennusaihioiden, artikkelien ja blogikirjoitusten kautta. Innostuneet mentorointiparit nostivat työstettäviksi herkullisia teemoja, joita tutkitaan, kehitetään, tuotteistetaan ja valmistellaan työkaluiksi. Teemoja ovat: koulutusviennin kulttuuriset kysymykset, työkulttuurin kehittäminen ja pedagoginen johtaminen korkeakoulussa, fasilitointimenetelmien kehittäminen ja valmentaminen, käytännön ja teorian yhteys sekä draaman käyttö pedagogisessa työssä.

Ketterää ja tehokasta

Cross-expertise mentoring istuu alati muuttuvaan, verkostomaiseen aikaamme kuin tilauksesta. Metodi ei kuitenkaan sovellu aivan kaikille, vaan toimii parhaiten kokeneilla ja itseohjautuvilla henkilöillä, joilla on valmiutta ennakkoluulottomaan ja tavoitteelliseen kehittämiseen. Kehitämme ideaa ja käytäntöä eteenpäin edellä kuvattujen kokeilujen viisastamina, joten kokemuksista lisää matkan varrella. Kuitenkin jo lähtölaukaus osoitti, kuinka CEM on ketterä ja kynnyksetön tapa kehittää osaamista eri organisaatioiden ja sektorien välillä. Samalla metodi haastaa organisaatioiden käytännöt ja kulttuurin, jolloin aukeaa mahdollisuus uudenlaisiin osaamisyhdistelmiin. Toimijatasolla tapahtuva yhteistyö on luontevaa, eivätkä institutionaaliset jäykkyydet ole kahdenvälisesti määritettyjen tavoitteiden hidasteena.

Annastiina Mäki            
KL (väit.), johtava konsultti           
Psycon Oy               

Kimmo Mäki
KTT, KL, yliopettaja
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu