Teetkö työtä, joka ei tunnu työltä? Työtä, josta nautit niin paljon, että se tuo iloa ja onnistumisen tunteita elämääsi? Jos vastaat kyllä, niin onnittelut – oikea työ on löytänyt oikean tekijänsä! Arvojensa mukaista työtä tekevä ihminen kokee usein innostuneisuuden tunteita työssään ja pääsee ihanaan flow-tilaan. Työ tuntuu harrastukselta, josta vielä maksetaankin. Rahalla on toissijainen merkitys, ja paras palkkio on kiva tekeminen sekä aikaansaannokset, joilla on itselle syvempi merkitys.

Olen ilokseni huomannut, että nykyaikana yhä enenevässä määrin ihmiset toivovat työltä – ja työnantajalta – juuri tätä työn merkityksellisyyttä ja samaa arvomaailmaa. Osataan etsiä ja pyytää niitä asioita, jotka motivoivat. Se on myös itsensä arvostamista, halutessaan ja salliessaan itsensä tehdä sitä, mikä aidosti kiehtoo ja missä haluaa tulla vieläkin paremmaksi.

Jumissa kultaisessa häkissä

Välillä kuulee surullisempia tarinoita. Esimerkiksi tarinoita vuosikymmeniä samassa työpaikassa olleista työntekijöistä, jotka eivät enää viihdy työssään mutta eivät uskalla lähteä muuallekaan, koska epävarmat työmarkkinat pelottavat. Työsopimus suojaa irtisanomisilta usein työn tehokkuudesta ja jäljestä huolimatta, mutta uskoisin, että työntekijän lisäksi myöskään työnantaja ei ole tässä tilanteessa kovin onnellinen.   On myös tarinoita ns. kultaisesta häkistä, jolloin henkilö on ajautunut sellaiseen tilanteeseen urallaan, jossa palkka on suuri, mutta työn sisältö on henkilölle täysin väärä. On ymmärrettävästi iso kynnys lähteä pois hyvin palkatusta työstä ja ottaa taloudellinen riski hypätäkseen motivoivampaan joskin huonopalkkaisempaan paikkaan. Mutta kumpi on tärkeämpää, seurata sisäistä ääntään ja toteuttaa unelmaansa motivoivassa työssä vai ylläpitää tiettyä elintasoa, joka tuo onnea ulkopuolisista, enemmän materiaalisista asioista?

Arvokeskustelut rekrytoinnissa

Ihmiselle nämä ovat valintoja, mutta yritys voi olla keinoton epämotivoituneen työntekijän kanssa, mikäli asiaa ei ole rekrytointivaiheessa käsitelty tarpeeksi syvällisesti. Yrityksen kannalta työntekijän sisäinen motivaatio kantaakin pidemmälle kuin pelkkä rahallinen palkitseminen. Ihminen on tuottavampi ja tehokkaampi päästessään työssään flow-tilaan, jossa työ itsessään jo palkitsee. Myös sitoutuminen parantuu.  Silloin tehdään mielellään jotain ylimääräistäkin, koska se on kivaa eikä tunnu uuvuttavalta ja syö voimavaroja. Ihmisen työmotivaatiota on myös helpompi ylläpitää, kun sitä ohjaavat sisäiset tekijät eikä vain palkkapäivän odottaminen.

Rekrytointivaiheessa arvoihin ja sisäisiin motivaatiotekijöihin pureutuminen kannattaa. Se on yhtä tärkeää sekä työnantajan että työnhakijan kannalta.  Se johtaa lopulta kohti onnellisempia urapolkuja.

Kirjoittaja: Susanna Mäkiniemelä

Susanna työskentelee Psyconin Lappeenrannan toimistossa henkilöarviointikoordinaattorina rekrytointien ja henkilöarviointien parissa. Susanna haluaa auttaa työnhakijoita huomaamaan omat vahvuutensa sekä kehityskohteensa ja näin edistää sopivan urapolun löytämistä. Häntä kiinnostavat teemoina etenkin johtaminen, coaching, sosiaalinen media ja työelämän ajankohtaiset ilmiöt.

LinkedIn  Twitter  @SusannaMakiniem