Tykkääminen ja tilapäivitysten tekeminen sujuu jo – Hienoa! Seuraavaksi on aika siirtyä kovempiin faktoihin.

Tykkääminen ja tilapäivitysten tekeminen sujuu jo – Hienoa! Seuraavaksi on aika siirtyä kovempiin faktoihin. Millaiset pelisäännöt sosiaalisessa mediassa pitäisi olla? Mitä lainsäädännöllisiä seikkoja HR:n tulisi tietää?

Välillä törmää kysymyksiin mm. voiko työnantaja oikeasti kieltää sosiaalisen median käytön tai voiko työnantaja velvoittaa toimimaan sosiaalisessa mediassa?  Molempiin voi vastata kyllä ja ei, riippuen tilanteesta ja työtehtävästä.

Sosiaalisen median ohjeistus

Aiemmin koettiin, että ohjeistukset ovat vain kieltolistoja, joissa kerrotaan, mitä sosiaalisessa mediassa ei saa tehdä. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla. Sosiaalisen median ohjeistuksen tarkoitus on määritellä yrityksen sisäiset pelisäännöt sosiaaliseen median osalta. Ohjeistuksen tavoitteena on ohjata ja kannustaa. Ohjeistus on myös tärkeä esitellä selkeästi kaikille, jotta työntekijöiden voidaan olettaa noudattavan sitä.

Aiemmin koettiin, että ohjeistukset ovat vain kieltolistoja, joissa kerrotaan, mitä sosiaalisessa mediassa ei saa tehdä. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla.

Ohjeistus voi sisältää määritelmän siitä, ketkä toimivat työnantajan edustajina sosiaalisessa mediassa. Se voi myös sisältää rajauksen siitä, että sosiaalisessa mediassa toimiminen ei kuulu jonkin tietyn työntekijäryhmän toimenkuvaan ja kieltää heiltä sosiaalisen median käytön työnantajan verkossa. Yleispäteviä ohjeistuksia on mahdoton tehdä, sillä eri toimialoilla toimivat yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa eri tavoin.  

Järkevää olisi myös sopia, miten mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. Ikävänä esimerkkinä on mm. sairasloman hätiköity peruminen vanhan Facebook-kuvan vuoksi: Iltalehti 10.8..

Tilien käyttöoikeus

Yrityksessä saatetaan päätyä avaamaan erilaisia sosiaalisen median tilejä, joilla voi olla yksi tai useampia ylläpitäjiä. Varsinkin alkuvaiheessa tilien käyttäjätunnukset saattavat jäädä vain yksittäisten henkilöiden haltuun. Yrityksessä olisi hyvä sopia myös siitä, miten yritykseen liittyvien tilien ja niiden käyttäjätunnusten kanssa toimitaan, kun ylläpitäjän työsuhde päättyy. Tähän liittyvä case: Kravitz vs. PhoneDog

Lojaliteettivelvollisuus

Olet todennäköisesti jossain vaiheessa törmännyt ns. Facebook-potkuihin, joissa irtisanomisperusteena on ollut työnantajaa vahingoittava toiminta verkossa. Verkossa pätevät samat säännöt kuin muuallakin. Työnantajalla ei ole määräysvaltaa työntekijän vapaa-ajan sosiaalisen median käyttöön, mutta lojaliteettivelvollisuus on voimassa myös työntekijän vapaa-aikana.

Hyvä muistisääntö onkin, että ”sen minkä voi huudella torilla, voi jakaa myös sosiaalisessa mediassa". Sillä erotuksella tosin, että verkolla on huomattavasti pidempi muisti.

Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. ” (Lojaliteettivelvollisuus, Työsopimuslaki 3:1 §)

Sosiaalisessa mediassa yksityisyysasetukset saattavat antaa petollisen kuvan, että kirjoittelu tapahtuisi suljetussa piirissä. Eri palveluiden Share-toiminnot mahdollistavat kuitenkin myös mm. salattujen ryhmien sisällön jakamisen edelleen. Hyvä muistisääntö onkin, että ”sen minkä voi huudella torilla, voi jakaa myös sosiaalisessa mediassa”. Sillä erotuksella tosin, että verkolla on huomattavasti pidempi muisti.  Kysymys ei siis ole pelkästä lainkuuliaisuudesta, vaan terve järkikin on jo hyvä mittari sille, mitä sosiaalisessa mediassa kannattaa kirjoittaa.

Selvitä lakiseikat etukäteen

Mainitsin yllä vain muutamia tilanteita, joiden osalta on hyvä tuntea lait ja ohjeistaa työntekijöitä. Tilanteita, joissa lainsäädäntö on hyvä tuntea, on kuitenkin paljon enemmän. Toimintaa sosiaalisessa mediassa voidaan lainsäädännöllisesti tarkastella mm. työsuhteen, työnantajan ja työntekijän näkökulmasta.

Hieman pureskeltua tietoa sosiaaliseen mediaan liittyvästä lainsäädännöstä löytyy mm.

Vieraileva kirjoittaja Terhi Aho tarkastelee sosiaalista mediaa ja toimintaympäristön muutosta HR:n näkökulmasta. Terhi työskenteli Psyconilla pitkään markkinointi- ja viestintäpäällikkönä. Twitter: @terhiaho