Mitä on asiantuntijaorganisaation johtajuuskulttuuri, ja ketkä sitä oikein rakentavat?

Mitä on asiantuntijaorganisaation johtajuuskulttuuri, ja ketkä sitä oikein rakentavat? Psyconin johtava konsultti Annastiina Mäki on tutkinut haastattelujen ja tarinoiden avulla erilaisten asiantuntijayhteisöjen johtajuuskulttuuria osana väitöstutkimustaan. Löydös on kiinnostava: asiantuntijayhteisöjen johtajuuskulttuuri syntyy ristiriitaisuuksista.

Ristiriita saattaa sanana kuulostaa negatiiviselta, eikä sitä heti yhdistäisi hyvään johtamiseen saati hyvinvoivaan ja menestyvään organisaatioon. Annastiinan meneillään olevassa tutkimuksessakaan ei tarkoituksella etsitty johtajuuskulttuurin taustalta ristiriitoja, vaan johtamisen paradoksit nousivat tutkimuslöydöksinä niin merkittävään rooliin, että voidaan todeta ristiriitojen olevan asiantuntijaorganisaatiossa johtajuuskulttuurin ytimessä.

Johtaja kuin kameleontti

Johtajuuskulttuuri muodostuu kohtaamisista ja niiden tulkinnoista

Organisaation johtajuuskulttuuri koetaan usein työntekijän näkökulmasta samaksi kuin johdon käyttäytyminen. Annastiina täsmentää johtajuuskulttuurin muodostuvan kohtaamisista ja niiden tulkinnoista, jolloin sen voidaan katsoa olevan tätä paljon kompleksisempi ilmiö. Johtajalta vaaditaan kykyä vastata välillä ristiriitaisiinkin vaatimuksiin, tunnistaa mitä työntekijät kulloinkin odottavat ja millaista tukea he kaipaavat. Miten johtajuuskulttuuri näkyy arjen toiminnassa? Annastiinan tutkimuksesta nousee esille mm. keskijohdon kokema osattomuus: jatkuvat kehitysvaateet ja nopeasti muuttuvat tilanteet vaativat työyhteisöltä nopeaa reagointia ja kokeilukulttuuria, jonka mahdollistaa vain työntekijöiden toiminnanvapaus. Toisaalta keskijohdon mahdollisuudet ohjata työtä kontrollin keinoin vähenevät. On luotettava työntekijöihin ja jaettava johdettaville riittävän selkeä ymmärrys yhteisestä suunnasta, keinoista ja rooleista.  Arkisen työn johtamisen lisäksi johtajalle haasteita tuo vaihteleva taloudellinen ja liiketoiminnallinen tilanne.

Vapautta ja yhteisiä suuntaviivoja

Asiantuntijaorganisaatiossa arvostetaan työn vapautta ja omaehtoista toteuttamista.  Vapaus ei kuitenkaan tarkoita hallitsematonta toimintaa, vaan itsenäinen asiantuntijatyökin kaipaa selkeitä raameja ja yhteisen suunnan, jonka puitteissa on vapaus suunnitella omaa tekemistään. Johtajilta odotetaan ison kuvan selkeää viestimistä sekä ohjausta, suunnan näyttöä, osin myös kontrollia. Täysi vapaus ja suuntaamaton kulku eivät vie eteenpäin. Tietynlainen kontrolli kielii välittämisestä ja jokaisen työpanoksen merkityksen arvostamisesta.

Keskustelukulttuurin keskellä kolisee

Asiantuntijaorganisaation kehittymisen elinehto on ideointi ja avoin keskustelu. Omaa työtään vapaasti toteuttava asiantuntijakin kaipaa vaikuttamismahdollisuuksia, keskusteluja ja sparrausta. Erilaisten osaajien yhteisessä ympäristössä raja-aidat ylittävät keskustelut luovat organisaatiolle antoisan ilmapiirin ammentaa jotain uutta, ideoida ja innovoida. Ristiriidoiltakaan ei avoimessa keskustelukulttuurissa voida välttyä, mutta tuskin seesteisen tasainen ilmapiiri tuottaakaan mitään järisyttävää. Ristiriidat ja törmäykset luovat usein uusia ideoita ja käytäntöjä.

Johtamisen ydintilanteita ovat tarkoituksenmukaiset foorumit, joissa ihmiset kohtaavat, neuvottelevat ja tuovat panoksensa yhteiseen laariin.

Avoimuus ja erilaistenkin mielipiteiden kuuleminen auttavat työyhteisöä katsomaan asioita eri näkökulmista ja kehittymään. Johtajan tehtävänä on varmistaa avoimet keskustelumahdollisuudet, tunnistaa ristiriidat ja kritiikki sekä valjastaa ne myös johtamisen kehittämiseksi. ”Johtamisen ydintilanteita ovat tarkoituksenmukaiset foorumit, joissa ihmiset kohtaavat, neuvottelevat ja tuovat panoksensa yhteiseen laariin”, toteaa Annastiina Mäki.

  • KL Annastiina Mäki on Psyconin johtava konsultti. Annastiinalla on monipuolinen tausta johdon ja organisaatioiden kehittäjänä. Hän tekee parhaillaan väitöskirjaansa asiantuntijaorganisaatioiden johtajuuskulttuurista. Väitöstutkimus on osa Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan Henkilöstöjohtaminen strategisena kilpailutekijänä ‑tutkimusryhmän tuottamaa tutkimusta. Väitöstutkimusta rahoittaa Työsuojelurahasto.

    Lisätietoja: annastiina.maki@gmail.com, p. 050 438 0118, twitter

Teksti: Sanna Fredriksson