Haastatteluun pitää valmistautua!

Haastattelijan roolia ei nähdä vielä tänä päivänäkään kaikissa yrityksissä sen todellisessa laajuudessa, vaikka työnhakijalle haastattelija edustaa koko yritystä.

Työnhakijalle löytyy oppaita, vinkkilistoja ja kursseja, joilla neuvotaan, kuinka työhaastatteluun tulisi valmistautua ja mitkä ovat työhaastattelussa onnistumisen tärppejä. Entä haastattelija? Onko rekrytoiva esimies substanssin osaajana automaattisesti hyvä haastattelija? Onnistuuko haastattelu takuuvarmasti lennosta ilman etukäteisvalmisteluja ja samalla kaavalla kuin aina ennenkin, jos on riittävän paljon työssään rekrytoinut? Ei ja ei.

Haastattelijan roolia ei nähdä vielä tänä päivänäkään kaikissa yrityksissä sen todellisessa laajuudessaan,  vaan keskitytään yksittäiseen rekrytointiin liittyvään tiedonkeruuseen ja päätöksentekoon. Työnhakijalle haastattelija edustaa koko yritystä. Työnantajakuva ja yrityskuva henkilöitynä yhteen ihmiseen sisältää niin käsittämättömän suuren vastuun, että yrityksellä pitäisi olla jatkuva tahtotila varmistua haastattelijan resursseista ja valmiuksista sekä niiden kehittämisestä.

Valmistautumisen merkitys

Rekrytointihaastatteluiden kohdalla ’hyvin suunniteltu on puoliksi tehty’ ei pidä paikkaansa. Hyvällä valmistautumisella on kuitenkin suuri vaikutus onnistumisen edellytyksiin ja alta löydätkin muutaman neuvon, jotka kannattaa pitää mielessä.

  • Ennakoi ajankäyttö. Sujuvasti ja nopeasti etenevä rekryprosessi vaikuttaa hakijakokemuksen ohella myös siihen, että parhaat hakijat pysyvät matkassa päätökseen saakka, eivätkä tartu kilpaileviin mahdollisuuksiin. Tee siis alustavat kalenterivaraukset jo rekrytoinnin suunnitteluvaiheessa.
  • Tunne tehtävä ja sen kriteerit. Mitkä ovat tehtävän kannalta ehdottomat kriteerit ja mitkä ovat vähemmän tärkeitä tai toisarvoisia? Varmista, että kaikilla rekrytointiin osallistuvilla on yhteinen käsitys kriteereistä ja niiden tärkeysjärjestyksestä. Vain kriteereitä vasten voit vertailla hakijoita keskenään ja varmistua, että päämäärä säilyy kirkkaana koko haastattelukierroksen ajan.
  • Laadi haastattelurunko. Näin varmistat, että tehtävän kannalta keskeiset asiat tulee käytyä läpi jokaisen haastateltavan kanssa ja että hankalaltakin tuntuvan haastateltavan kanssa langat pysyvät käsissäsi.
  • Sovi työnjako. Mikäli haastatteluun osallistuu useampi haastattelija, työnjako on syytä miettiä etukäteen. Yhteistyö ja kemia haastattelijoiden välillä luo haastateltavalle jälleen vaikutelmaa koko työyhteisön ilmapiiristä ja yrityksen kulttuurista – sekä hyvässä että pahassa.
  • Kiinnostu haastateltavasta. Tämän tulisi olla kantava voima läpi rekrytoinnin, ja ennen haastattelua se konkretisoituu mm. hakijan toimittamiin tietoihin tutustumisena ja perehtymisenä, jolloin tiedät jo ennakkoon perusasiat sekä syventämistä tai selventämistä kaipaavat osa-alueet. Muistathan, että voit tutustua ainoastaan tietoihin, jotka hakija on itse toimittanut tai joiden hyödyntämiseen hän on antanut luvan.
  • Informoi haastateltavaa. Sen lisäksi, että hakija osaa tulla paikalle oikeaan aikaan, hänen tulee tietää, keitä on tulossa tapaamaan, ja odotatko hänen ottavan mukaan esimerkiksi työ- tai opintotodistuksia.
  • Kehitä haastatteluvalmiuksiasi. Haastattelun tyypillisin sudenkuoppa liittyy haastattelijan omiin ennakkokäsityksiin sekä virheellisiin havaintoihin ja tulkintoihin. Osaamista onneksi voi ja pitääkin kehittää. Ravistele juurtuneita tapojasi ja haasta itseäsi, harjoittele uusia