Työnantajan tarjoama tuki ja koulutus vaikuttavat merkittävästi oman urapolun rakentamiseen ja ammatillisten kehittymistavoitteiden toteuttamiseen.

Oman urapolun rakentaminen ja ammatillisten kehittymistavoitteiden toteuttaminen ovat osa pitkäjänteistä prosessia, johon vaikuttavat paitsi henkilökohtainen panostus ja omat vahvuudet, myös työnantajan tarjoama tuki ja koulutus.

Kesko-konsernissa käytössä oleva K-instituutin ja Psyconin yhteistyössä toteuttama Personal Development Program (PDP) -ohjelma antaa tietoa ja työkaluja henkilöstöhallinnolle. Yhdessä Psyconin asiantuntijoiden kanssa käydään läpi organisaatiossa jo olemassa olevan potentiaalin painopistealueita. Ohjelman avulla saatuja tietoja ja tuloksia voidaan hyödyntää myös seuraajasuunnittelussa sekä organisaation vahvuuksien tunnistamisessa.

PDP-ohjelman avulla halutaan tukea osallistujien henkilökohtaista kehittymistä vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin, jotta yrityksellä olisi tulevaisuudessakin osaavia resursseja ja asiantuntevia johtajia käytössään.

Rautakeskossa kartoitetaan ammatillista osaamista

Rautakeskon henkilöstöjohtaja Mari Vuorre on tyytyväinen PDP-ohjelman tuomaan käytännön tukeen ja hyötyyn.
“PDP-ohjelma on hyvin toimiva käytäntö, joka sitouttaa ja kehittää kyvykkäitä osaajiamme täällä Rautakeskossa.”
Vuorteen mielestä on hyvä asia, että ohjelma tarjoaa hänelle henkilöstöjohtajana mahdollisuuden käydä säännöllisesti läpi yrityksen kyvykkäimpien henkilöiden osaamisen hyödyntämistä ja urakehityksen ohjaamista

Rautakeskossa on vastikään saatu päätökseen kuluvan vuoden ensimmäinen PDP-ohjelman jakso koulutuksineen ja seminaareineen. Henkilökohtaisten arviointien ja coaching-tapaamisten jälkeen Vuorre saa käyttöönsä arviot, joiden avulla selvitetään parhaat kehityspotentiaalit.

PDP-ohjelma on hyvin toimiva käytäntö, joka sitouttaa ja kehittää kyvykkäitä osaajiamme täällä Rautakeskossa.

Tämän jälkeen osallistujat jatkavat ohjelmassa, jossa heidän henkilökohtaista kehittymistään tuetaan koulutusten ja henkilökohtaisten tapaamisten avulla. Osallistujille luodaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma ja oman esimiehen kanssa keskustellaan työntekijän ammatillista kehitystä tukevista aiheista.

PDP-ohjelman osallistujat valitaan kehityskeskusteluiden ja vuosittaisten johtoresurssikartoitusten avulla. Mari Vuorre uskoo, että esimiehillä on hyvä kyky arvioida henkilön potentiaalisuus tulevaisuuden johto- ja asiantuntijatehtäviin.

PDP-ohjelmalla pitkäjänteistä hyötyä

Mari Vuorteen mielestä PDP-ohjelma toimii juuri niin kuin pitääkin.
”Yhteistyökumppanimme huolehtii luotettavasti sen toteutuksesta ja tarjoaa meile ratkaisun varmistaa osaajien kehittyminen sekä saada ulkopuolista näkemystä heidän kyvykkyydestään.”

Vuorre sanoo, että ohjelma on suureksi hyödyksi tietenkin myös siihen osallistuville.
”Ihmiset arvostavat, kun yritys panostaa heidän henkilökohtaisen kyvykkyyden kehittämiseen ja kunkin henkilökohtaiseen osaamiseen.”

Ihmiset arvostavat, kun yritys panostaa heidän henkilökohtaisen kyvykkyyden kehittämiseen ja kunkin henkilökohtaiseen osaamiseen.

Toki ohjelmaan osallistujalta myös vaaditaan paljon. Henkilöstä itsestään riippuu, kuinka paljon ohjelmaa ja sen eri koulutuksia ja muita osia pystyy hyödyntämään.
”PDP on hyvin henkilökohtainen kehittymisohjelma”, Mari Vuorre tiivistää.

Vuorre näkee, että PDP-ohjelmasta on pitkäjänteistä apua henkilöstöjohdolle. Rautakeskossa halutaan pyrkiä siihen, että hyviä johtajia ja asiantuntijoita olisi käytössä myös tulevaisuudessa. Vuorteen mielestä potentiaalisia tekijöitä näihin tehtäviin ei välttämättä edes löydy talon ulkopuolelta.
”Parhaita osaajia ei ole koskaan liikaa ja osaamisen ylläpito on jatkuva haaste”, Vuorre kuvaa.

”Hyötynä tässä ohjelmassa on sen pitkäjänteisyys. Toiveenamme on, että ohjelma kehittyy jatkuvasti, mutta jatkuu Keskotasoisena verkostoitumismahdollisuutena osallistujille.”

Teksti: Nina Björklund