Minkälaisiin muutoksiin konsultointiliiketoiminnan olisi hyvä varautua ja minkälainen konsultointiyritys pärjää muutoksissa?

Olemme rekrytoimassa uutta toimitusjohtajaa. Jobs-rekrytointijärjestelmämme avulla hakijat saivat mahdollisuuden kertoa näkemyksensä siitä, millaisiin muutoksiin konsultointiliiketoiminnan olisi hyvä varautua lähivuosina. Toimitusjohtajahakijoissa on liikkeenjohtajia, HR-ammattilaisia ja konsultteja. Kaikilla on omakohtaista tuntumaa konsultointiin joko palveluiden tuottajina tai käyttäjinä. Vastauksista syntyi varsin mielenkiintoinen läpileikkaus konsultoinnin tulevaisuudesta.

Talouden kehitysnäkymät, yhteiskunnalliset muutokset sekä työelämän murros ja kaikkinainen vanhojen rakenteiden rytinä kuvaavat vastausten yleissävyä. Osassa heijastuu huoli, mutta valtaosa vastaajista näkee muutokset mahdollisuuksina. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että sivustaseuraaja on jo matkalla kadotukseen.

Muutoksia toimintaympäristössä

Yleinen taloustilanne on edelleen hitaan kasvun moodissa. Samalla talouden liikkeet ovat aiempaa ennustamattomampia. Konsulttipalveluja tuottavat yritykset hakevat joko suuruuden etuja yhdistämällä voimiaan tai keskittyvät ja erikoistuvat ydinpalveluihinsa. Suomen konsultointimarkkinoilla on nähty viime aikoina sekä yrityskauppoja että fokusoitumista, johon on liittynyt mm. jakeluverkoston supistamista.

Näkyviä trendejä ovat digitalisaatio sekä tiedon hyödyntäminen ja sen vaikutus sisältöjen ja toimintojen muuttumiseen. Digitalisaation myötä mm. työtehtäviä häviää, mutta myös uusia syntyy. Tosin uudet työt eivät tule korvaamaan häviäviä. Saatavilla olevan tiedon määrän kasvun myötä osa konsultointia voi hävitä, koska sitä on saatavilla tavattoman paljon helpommin kuin ennen. Esimerkkinä voi mainita suorahaun muutoksen – ehdokastietoa on kaikkien saatavilla yhä kasvavassa määrin.

Muutoksia asiakkaiden vaatimuksissa

Konsulttipalveluita ostavien asiakkaiden osaaminen on kasvanut, ja kehityshankkeiden omistajuus keskittyy aiempaa enemmän asiakkaille itselleen. Tämä tarkoittaa sitä, että konsultointia voidaan tarvita toteuttamaan vain tietty osa kehitysprojektista, kenties jonkin täsmätarpeen toteuttamisessa, jopa vain lisäresurssiksi hankkeeseen. Samalla toimeksiantojen täsmentyminen ja toimitusaikavaatimusten kiristyminen asettavat hintapaineita ja kiristävät kilpailua. Tällöin mm. bulkkipalvelut on syytä tuottaa digitaalisesti eli kustannustehokkaasti.

Kuinka paljon on tilaa suurille konsulttiorganisaatioille? Olisiko konsultin parempi huolehtia oman erityisosaamisen terävöittämisestä ja rakennettava ketterä verkosto, jonka avulla voi vastata aiempaa paremmin asiakkaiden täsmällisiin pyyntöihin?

Muutoksia kysynnässä

Psyconin kannalta on luonnollisesti kiinnostavaa, miten HR-trendit vaikuttavat palveluiden kysyntään. Hakijoiden näkemysten perusteella vaikuttaa siltä, että HR:n merkitys korostuu organisaatioiden toiminnassa. Henkilöstön kokonaisprofiili on vahvassa muutoksessa, ja taustalla on mm. epätyypillisten työsuhteiden määrän kasvu, työvoiman ikääntymisen synnyttämä työvoimapoistuma sekä työmarkkinoille tulevan työvoiman osaamisen muuttuminen.

Diginatiivit ja erittäin osaava z-sukupolvi turhautuvat jäykkien linjarakenteiden alla. Tämä tuottaa uusia haasteita johtamisen kehittämiselle sekä mm. urasuunnittelulle.

Kuka selviää jatkossakin?

Muutoksissa pärjäävät ne konsulttiyritykset, joilla on valmiuksia:

  1. parantaa palveluketteryyttä ja reagointikykyään. Tämä edellyttää konsultointipalvelujen räätälöintiä kompakteiksi ja modulaarisesti toisiinsa liitettäviksi palveluiksi, jolloin voi tarjota laadukkaita ratkaisuja asiakkaalle.
  2. tehostaa ja nopeuttaa toimituksiaan. Tässä on apua digitaalisuuden mahdollisuuksista; osa palveluista toteutetaan jo nyt paikkariippumattomasti, itsepalveluna ja jaetaan virtuaalisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä. Mutta paljon on vielä tehtävissä mm. Big Datan hyödyntämisen avulla.
  3. kehittää osaamisensa hallintaa ja johtamista. Tässä kohdin on edelleen panostettava oman ydinjoukon kouluttamiseen sekä haettava ennakkoluulottomasti lisäosaamista verkostojen ja kumppanuuksien avulla.
  4. kiinnittää erityishuomiota ylivertaisen asiakaskokemuksen synnyttämiseen. Paitsi että on hyvä seurata mitattavaa vaikuttavuutta, kannattaa kiinnittää huomiota myös asiakkaan tunnekokemusten seurantaan ja rakentaa vikkeliä korjausmalleja, mikäli asiakaselämys nytkähtää alaspäin.

Konsultointi ei häviä – aina on tarpeita, mutta niihin vastaamisen tavat muuttuvat. Tulkitsen hakijoiden vastauksia siten, että konsulttitoimiston menestymisreseptinä voisi olla neljä e:tä: ennakointi, erikoistuminen, erottuminen ja elämyksellisyys.

Kiitos hakijoille hienoista näkemyksistä!