Mitä on asiantuntijaorganisaation johtajuuskulttuuri, ja ketkä sitä oikein rakentavat?

Psyconin johtava konsultti Annastiina Mäki tutkii ja kehittää erilaisten asiantuntijayhteisöjen johtajuuskulttuuria. Aihe kiinnostaa ja syystäkin − johtaminen ja työyhteisön henki huokuvat läpin organisaation työtehtävästä riippumatta. Johtajuuskulttuuria eivät muovaa vain johtajat ja esimiehet – vaan koko yhteisö. Sen tulisi olla organisaation yhteinen bisnes. Siksi Annastiina puhuu johtajuuskulttuurista” – ei niinkään ”johtamiskulttuurista”, jossa tarkastelu kohdentuu herkästi vain johtajien työhön. Aihetta voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Ohessa tuoreimmat Annastiinan tutkimuksesta kummunneet kirjoitukset.

Ekonomilehti

Johtajuuskulttuuri kehittyy keskustelemalla

Hämmentävän harvoin sanomme toisillemme ääneen, mitä tarvitsemme toiselta onnistuaksemme.

Jokaisella menee joskus sukset ristiin oman pomonsa kanssa. Hedelmällistä keskustelua ei synny silloin kuin toivoisi, tai sitten asian kanssa vain vatuloidaan, kun pitäisi saada aikaan nopea päätös. Tunne on toki molemminpuolinen: johtajat kamppailevat samanlaisten ajatusten kanssa. Lue artikkeli.

Telma

Ristiriidat ovat yhteistyön käyttövoimaa!
– Ajatelmia johtamisen ristiriitaisista odotuksista.

Itseohjautuvia, verkostoissaan sukkuloivia asiantuntijoita ei voi johtaa perinteisen kontrollin keinoin.


Työyhteisöissä jylläävät ristiriitaiset käsitykset ja odotukset koetaan ongelmallisina. Ne tuovat arkeen epäselvyyttä, turhautumista ja kuormittumista. Ristiriidat voivat toimia myös voimavarana. Niiden tunnistamisen ja ratkomisen kautta on mahdollista saavuttaa jotakin uutta, parempaa ja innovatiivista. Lue artikkeli.

OAJ


Rehtorin pitää olla lähellä mutta sopivasti loitolla

Valvonta ei tunnu mukavalta, mutta sparraajaa kaivataan, samoin suunnannäyttäjää muutoksessa. Työssä pitää olla autonomiaa; toisaalta kaikki on helpompaa, jos joku sanoo, mitä pitäisi tehdä ja milloin.


Esimiehen pitäisi olla lähellä, sillä kysyttävää voi tulla koska tahansa. Toisaalta pomon läsnäolo aiheuttaa ikävää kutinaa alaisen niskavilloissa. Rehtorin työ on paradokseista tehty. Lue artikkeli.


Opettaja-lehti

Kontrolli paha, johtaminen hyvä

 Vapauden ja johdetuksi tulemisen välinen jännite purkaantuu keskustelemalla.


Opettajat eivät halua valvontaa, mutta sparraajaa kaivataan, samoin suunnannäyttäjää muutoksessa ja tukijaa pulmatilanteissa, tiivistää Annastiina Mäki väitöksensä tuloksia. Lue artikkeli.

Psyconin johtava konsultti Annastiina Mäki sparraa työkseen organisaatioita ja coachaan johtajia erityisesti asiantuntijakonteksteissa. Annastiina väitteli keväällä aiheesta ”Johtajuuskulttuuri – toiveiden, tekojen ja tulkintojen tihentymä".