Sitä paremmin johtaja onnistuu, mitä enemmän me muut autamme häntä.

Uusi toimitusjohtajamme Lauri Luoto aloitti tehtävässään 16.3. ja on kääntämässä esiin uutta lehteä Psyconin tarinassa. Tilanne edellyttää yhteispeliä kaikkien kesken. Hän onnistuu toimitusjohtajana sitä paremmin, mitä enemmän me muut psyconlaiset autamme häntä. Miten sen voi tehdä? Mitä ovat ne hyödylliset alaistaidot, joiden avulla voimme osoittaa olevamme mukana? Keräsin tähän blogiin muutamia tärkeitä asioita, joiden avulla alaiset voivat auttaa uutta esimiestään. Tämä aineisto on koottu eräästä hiljattain päättyneestä 360-palauteprojektista, jossa palautteenantajille esitettiin aihetta sivuava kysymys: ”Miten itse olet auttanut esimiestäsi?”

Yksi johtajuuden määritelmä sisältää ajatuksen kahdenvälisyydestä. Johtajuus on suhde, joka koostuu johtajan valmiudesta ja kyvystä ottaa johtamisvastuu kantaakseen ja johdettavien halusta ryhtyä johdettavaksi. Kestävä johtajuus on kahden kauppa. Keskeinen liima on luottamus. Molemmin puolin.

Alaistaito nro 1: Kerrotaan missä mennään salailematta – pitävä pohja päätösten teolle

Toimitusjohtaja tarvitsee ehjää ja pitävää tietoa voidakseen tehdä ratkaisuja ja linjauksia. Täsmällistä tietoa tarvitaan asioiden taustoittamiseen, priorisointiin sekä ratkaisujen mitoittamiseen. Alaisten näkökulmasta tämä tarkoittaa selkeää raportointia erityisesti omalla vastuulla olevien hankkeiden etenemisestä. Yhtä tärkeää on osallistua sovittuihin palavereihin ja infotilaisuuksiin, jotta kaikilla on yhtenevä tieto.

Alaistaito nro 2: Tehdään, kuten on sovittu, eikä puuhastella – johdonmukaisuus ja luotettavuus toiminnassa

Organisaation perustoimintojen valvominen ei liene toimitusjohtajan päätehtävä, sillä sitä varten on muu organisaatio ja toimielimet. Johtoryhmän, esimiesten ja jokaisen työntekijän vastuulla on huolehtia oman perustehtävänsä tekemisestä sovitulla tavalla. Tämän ei pitäisi kuulostaa velvoitteelta, vaan se on hyvä nähdä itse kunkin oikeutena. Aivan kuin toimitusjohtajallakin on oikeus luottaa, että näin tapahtuu.

Alaistaito nro 3: Tuodaan esille kehitysehdotukset eikä jurputeta selän takana – avoimuus yhteistyössä

Erimielisyys ei ole pahasta, jos sille on asialliset perusteet. Usein alainen tietää asiasta enemmän ja perusteellisemmin, minkä vuoksi hyvä toimitusjohtaja kuuntelee muiden näkökulmia ja ideoita. Se luo tilaa uusiutumiselle ja ruokkii aloitteellisuutta. Parhaimmillaan avoin asioiden käsittely antaa toimitusjohtajalle juuri sen, mitä hän tarvitsee esimerkiksi muutosten läpiviennissä ja reagointinopeuden varmistamisessa, kuten kuvan organisaation muutosvalmiudesta ja mahdollisista hidasteista.

Alaistaito nro 4: Kannustetaan puolin ja toisin politikoimatta – tuki ja palaute

Jokainen työyhteisön jäsen tarvitsee palautetta, koska se on ainoa tapa välittää ohjaustietoa. Menikö asia/tilanne hyvin, saavutettiinko tavoitteet, miten kannattaisi tehdä ensi kerralla? Samasta syystä palaute on tärkeää toimitusjohtajalle. Kiitos ja kannustus lämmittävät jokaista. Keskinäinen sparraus ja näkökulmien vaihtaminen ruokkivat myös yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista. Ja turvallisuutta, jonka varassa voi luottaa yhteiseen päämäärään tarvitsematta pelätä epäonnistumisia.

Toimitusjohtaja tekee työtään alaisten avulla ja alaisten kautta. Jos he eivät lähde mukaan, toimitusjohtaja on yksin. Ja tosi yksin onkin. Se on lopun alku.