Satojen työhakemusten saapuminen aiheuttaa monesti työnantajalle päänvaivaa. Tulisi pohtia työnantajamielikuvaa, olla tehokas sekä antaa hakijoille mahdollisuus tuoda oma persoonallisuus esiin.

 Mikä ratkaisuksi?

Jokin aika sitten kohtasin itse tämän ongelman – satoja hakijoita, joille pitäisi antaa mahdollisuus persoonalliseen viestintään. Päädyimme kokeilemaan videohaastattelua, jolloin hakijat saivat melko pienellä vaivalla tuoda esiin itseään ja kertoa odotuksistaan, vahvuuksistaan ja tavoitteistaan. Me rekrytoijat puolestaan saimme mahdollisuuden erotella hakijoita isosta hakemusmäärästä ennen kasvokkain tapahtuvaa haastattelua. Työnantajalle tämä toi lisämahdollisuuden kertoa yrityksestä, avata sen yrityskulttuuria ja tuoda organisaatiota lähemmäs hakijaa antamalla kasvot sen eri toiminnoille.

Mutkattoman sujuvaa vai jännittävän kankeaa?

Oma kokemukseni oli ehdottomasti mutkattomuus ja sujuvuus, vaikka rehellisyyden nimissä onkin tunnustettava, että taisin päästä helpoimmalla. Työnantajasta kysymysten nauhoittaminen tuntui varmasti ainakin ensimmäisellä kerralla vähintäänkin hassulta – kameralle puhuminen ja omien kasvojen katselu tuskin useimmille meistä on täysin luontevaa. Onneksi siihenkin harjaantuu, ja tilannetta toki helpottaa se, että kysymykset saa nauhoittaa omassa rauhassa niin monta kertaa kuin haluaa.

Tilanne on sama vastaajilla. Vastauksia pystyy videoimaan omaan tahtiin usean päivän aikana käyttäen haluttu määrä nauhoituskertoja. Vastaukset lähtevät vasta, kun hakija on tyytyväinen lopputulokseen.

Kokemus kertoi helppoudesta – noin sadan videohaastattelun saaneen ja siihen vastanneen henkilön joukosta ei yksikään todennut tehtävää mahdottomaksi tai edes hankalaksi.

Tekniikan helppouden ja toimivuuden voisin jopa uskoa lieventävän kamera-ahdistusta.
 

Kohderyhmä määrittää parhaat toimintatavat

Esimerkin rekrytoinnissa hakijat olivat juuri tutkinnon suorittaneita tai valmistumassa olevia korkeakouluopiskelijoita – kohderyhmänäkin siis ideaali videohaastatteluihin. Joustava ja innostunut asenne, luonteva erilaisten modernien kanavien ja työvälineiden käyttäminen sekä korkea motivaatio työnhakuun vaikuttivat varmasti sekä suhtautumiseen että suoriutumiseen.

Rekrytointia suunniteltaessa tulee tietysti miettiä toimivinta kokonaisuutta niin kohderyhmien tavoittamiseen kuin halutun tiedon keräämiseen – unohtamatta hakijan omaa kokemusta prosessista. Siksi videohaastattelukaan ei sovi kaikkiin hakuihin automaattisesti ja ihan sellaisenaan. Innokkaana odotan silti seuraavia kokeiluja sekä videohaastattelun ja perinteisen hakulomakkeen luovia yhdistelmiä. Kirjallisen nettihakulomakkeen yhteyteen liitettävä videokysymys vastauksineen tuo varmasti lisäarvoa sekä hakijalle että rekrytoijalle ja mahdollistaa ison harppauksen kohti jokaisen rekrytoinnin tavoitetta – toimivaa dialogia ja vuorovaikutteista viestintää.