Teemme toisinaan esimiesvalmennuksissa harjoituksen, jossa mietitään esimiehen tärkeimpiä ominaisuuksia. Yksi ominaisuus nousee joka kerta esiin ja esiintyy aina samassa muodossa. Se on innostavuus.

Esimiesvalmennusten harjoituksissa toimialasta riippumatta listalle päätyy usein esimiehen perustehtävistä nousevia valmiuksia, kuten kyky hoitaa viestintää, näyttää suuntaa ja kohdella alaisiaan tasapuolisesti. Sanavalinnat poikkeavat hieman ryhmän tilanteen ja organisaation kulttuurin mukaan. Innostavuus esiintyy kuitenkin aina samassa muodossa.

Innostavuus hyvän esimiehen mittari?

Esimiehet ovat tässä asiassa hyvin alaistensa pulssilla. Innostavuus on erottunut viime aikoina työnantajakuvatutkimuksissa yhtenä tärkeimmistä tekijöistä, jota alaiset odottavat johtamiselta. Joihinkin 360-mittareihinkin on otettu yhdeksi teemaksi esimiesten kyky innostaa alaisiaan.

Vaikuttaa siltä, että perinteisten esimiestehtävien rinnalle yhdeksi tärkeäksi piirteeksi on noussut, että esimiehen pitäisi olla innostava. Tästä on syntynyt kiinnostava vastahuomautus, jonka kuulen toistuvasti mutta johon ei ole löytynyt täysin tyydyttävää vastausta: Entä jos en ole? Jos olen asiakeskeinen, direktiivinen ja epäinspiroiva, voinko toimia esimiehenä?

Motivoinnista innostamiseen

Verrattuna muihin yleisiin esimieheen liitettyihin piirteisiin innostavuus on paljon henkilökohtaisempi. Yhteisen suunnan määrittelemiseen on olemassa hyviä käytäntöjä, ja myös organisaation strategiaprosessi voi auttaa esimiestä suunnan löytämisessä. Viestintää ja päivittäisjohtamista käsitellään usein esimiesvalmennuksissa, ja lyhytkin valmennus saattaa tuottaa mitattavia parannuksia johtamiseen.

Motivoiminen on jossain määrin sukulaisilmiö innostamiselle mutta paljon helpompi. Ihmisen motivaation rakentuminen tunnetaan varsin hyvin. Esimiehellä on paljon mahdollisuuksia motivaation arvioimiseen ja kehittämiseen. Innostuminen sitä vastoin on intuitiivista. Joku innostuu pienestäkin, toinen ei innostu vaikka kuinka innostaisi.

Innostamista voi ruokkia monella tavalla

Niiden esimiesten, jotka haluavat vahvistaa innostavuuttaan, kannattaa miettiä muutamaa asiaa. Tässäkin asiassa kannattaa lähteä liikkeelle omista vahvuuksistaan. Jos olet substanssiosaaja, pyri innostamaan sisällön kautta. Päälleliimattu innostavuus voi olla pahimmillaan vaivaannuttavaa. Havainnoi, mikä toiminnassasi inspiroi muita ja lisää sitä.

Huomaa myös, että toisin kuin joitakin muita johtamistehtäviä innostamista ei välttämättä tarvitse tehdä itse. Toisinaan riittää, että esimies antaa alaisilleen tilaa innostua tai luo heille mahdollisuuksia rakentaa yhteistä innostusta.

Innostuksen johtaminen on kaikkiaan huonosti tunnistettu ilmiö, joka vaatisi lisää keskustelua ja jäsentämistä. Miten sinä lisäisit innostusta ympärilläsi?