Esimiehen vaihtuminen on yksi isoimmista muutoksista työpaikan arjessa. Monissa tapauksissa uusi esimies tuo mukanaan parannuksia verrattuna vanhaan, mutta vaihdos aiheuttaa lähes aina epävarmuutta.

Supinaa kahvihuoneessa. Toiveikkuutta ja hermostuneisuutta. Muuttuneita käytäntöjä. Esimiehen vaihtuminen on yksi isoimmista muutoksista työpaikan arjessa. Monissa tapauksissa uusi esimies tuo mukanaan parannuksia verrattuna vanhaan, mutta itse vaihdos aiheuttaa lähes aina epävarmuutta.

Ennakoitavuus on yksi keskeisimpiä odotuksia esimiestyölle. Kun johtaminen on ennakoitavaa, se tuo toimintaan rentoutta ja lisää työntekijöiden varmuutta tekemisissään. Esimiehen vaihtuminen on tässä suhteessa vakava häiriötekijä. Varsinkin jos uusi esimies tulee organisaation ulkopuolelta, juuri mihinkään totuttuun ei voi varmasti luottaa. Ennen kuin tiimi oppii tuntemaan uutta esimiestään, heikko ennakoitavuus aiheuttaa henkistä kuormitusta.

Ei kannata jäädä odottamaan uuden esimiehen linjauksia vastuualueensa asioista vaan lähteä aktiivisesti rakentamaan yhteistä tulevaisuutta.

Työntekijä voi nopeuttaa merkittävästi hyvän yhteistyösuhteen syntymistä olemalla aktiivinen esimiehen vaihtuessa. Ei kannata jäädä odottamaan uuden esimiehen linjauksia vastuualueensa asioista vaan lähteä aktiivisesti rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. Tulija on usein kiireinen tutustuessaan tehtäväkenttäänsä ja organisaatioon, mikä voidaan tulkita väärin haluttomuutena kuulla alaistensa näkemyksiä.

Mahdollisimman pian uuden esimiehen saatuasi kannattaa käydä hänen kanssaan läpi seuraavat asiat:

1.    Kerro minkälaista johtamista toivot.

On turhaa harmitella johtamistavan muuttumista, ellet ole ilmaissut toivettasi ääneen. Kerro esimerkiksi miten haluat saada palautetta ja työskenteletkö mieluummin ohjatusti vai itsenäisesti.

2.    Kerro kiteytetysti oman tehtäväkenttäsi tärkeimmät asiat.

Esimies muodostaa oman johtamistapansa ja kokonaiskuvan tilanteesta parin ensimmäisentyöskentelykuukauden aikana. Kaikki hyödyllinen informaatio kannattaa antaa hänelle tässä vaiheessa. Älä kuitenkaan odota liian nopeita kannanottoja asioihin elleivät ne ole aidosti kiireellisiä.

3.    Tarjoudu olemaan avuksi esimiehen perehtymisprosessissa.

Tarjoutuminen lujittaa yhteistyötänne ja nopeuttaa käynnistysvaiheen ohittamista. Uusi tulija ei osaa välttämättä pyytää apua oikeissa asioissa, joten tarjoutumisessaan kannattaa olla mahdollisimman konkreettinen.

4.    Pyri tutustumaan uuteen esimieheen henkilökohtaisesti.

Tämä auttaa ymmärtämään hänen toimintaansa, etkä tulkitse asioita muualta saamiesi käsitysten varassa.

Edellisen esimiehen varjo jää usein organisaation ylle vielä joksikin aikaa. Uutta esimiestä verrataan edelliseen ja hänen kanssaan työskennellään kuten edeltäjän kanssa, vaikka henkilöt ovat erilaiset. Uuden esimiehen tukeminen ja oman toiminnan mukauttaminen uuteen tilanteeseen edistävät yhteistyömuotojen löytämistä ja vähentävät muutokseen liittyvää epävarmuutta.