Venäjän markkinoilla kasvu on Eurooppaa nopeampaa. Kääntöpuolella toimintaympäristö ei ole yhtä vakaa. SOK on ollut Venäjällä vuodesta 2008. Kantava ajatus on katsoa tarpeeksi kauas tulevaisuuteen.

Venäjä on monelle länsimaiselle yritykselle kiinnostava markkina-alue. Keskiluokka kasvaa ja vaurastuu nopeasti ja vaikka kasvu taantuisikin pitkällä aikavälillä, on se silti läntisen Euroopan tasoa korkeampaa. Mahdollisuuksien mukana tulee myös haasteita: kulttuurierot sekä epävakaampi toimintaympäristö.

SOK lähti Venäjälle vuonna 2008. Tällä hetkellä yrityksellä on Pietarissa 19 Prismaa ja kolme hotellia.

– Me näimme – ja näemme edelleen – siellä suuren mahdollisuuden, nykyisin SOK hotelliliiketoiminnan talousjohtajana toimiva Jani Vahala toteaa.

Eivät venäläiset tee asioita väärin, he tekevät ne eri tavalla

Vahala toimi käynnistämisvaiheessa Pietarissa Prismojen talousjohtajana, myöhemmin kaupallisena johtajana. Hän tietää, että tietty ennakkokuva venäläisiä, heidän johtamiskulttuuria ja maassa vallitsevaa byrokratiaa kohtaan pätee edelleen. Osittain ennakkokuvat pitävät paikkaansa, mutta niihin ei saa jumittua.

– Eivät venäläiset tee asioita väärin, he tekevät ne eri tavalla, Vahala muistuttaa.

– Ja kun maassa ollaan maan tavalla, tulee se näkyä myös omassa toiminnassa. Me emme ole ikinä kohdanneet mielivaltaista asennetta, kun olemme hoitaneet oman osuutemme kuten paperiasiat hyvin.

Ennakoimalla yli vaikeiden aikojen

Vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi on koetellut myös Venäjää. Venäjällä markkinoihin tuo lisähaasteita sisäinen epävakaus: Ukrainan tilanne ja siitä johtuvat länsimaiden pakotteet.

Vahala on sitä mieltä, että voivottelu ja synkistely eivät kriisitilanteissa auta. Sen sijaan yritysten tulee varautua riittävän hyvin yllättäviä tilanteita varten. SOK:lla on Venäjän markkinoita varten käytössään omat riskienhallintaohjelmansa - sekä suunnitelmat b, c, d ja z.

Epävakaina aikoina kannattaa keskittyä olennaiseen, omaan ydinosaamiseen, ja jättää turhat rönsyilyt pois

– Oma toiminta on pidettävä kunnossa eikä lähteä paniikkiratkaisujen tielle. Me olemme pitäneet perustoimintamallit vakioina riippumatta ulkoisista tekijöistä, mutta olemme säätäneet ja sopeuttaneet yksittäisiä toimintoja aina tilanteen mukaan. Epävakaina aikoina kannattaa keskittyä olennaiseen, omaan ydinosaamiseen, ja jättää turhat rönsyilyt pois. Venäjällä on paljon hyvää osaamista, joten me olemme esimerkiksi ulkoistaneet rakennusprojektit paikallisille. 

Venäjällä toimivien yritysten tärkeimmäksi ajatukseksi Vahala nostaa hyvin tehdyt kotityöt: tiedetään, minne mennään, miten tehdään ja pidetään kilpailustrategia kirkkaana.

Katse yli kriisien

Vahala uskoo, että tiettyä turbulenssia on Venäjällä odotettavissa jatkossakin viiden-kymmenen vuoden välein.

– Se täytyy vain hyväksyä. Katsomalla kriisien yli, jopa 20 vuoden päähän, fokus pysyy selkeänä. Haastavien aikojen väliin jää aina myös paljon hyviä aikoja.

Kriisi on aina myös mahdollisuus.

– Aina joku pärjää. Kilpailijat saattavat vetäytyä projekteista tai jopa markkinoilta; myös tonttimaata on helpompi saada, samoin hyvää työvoimaa. Yleisestikin kustannustaso laskee, jolloin investointeja on hyvä tehdä. Tiivistetysti voi sanoa, että kun asiat hoitaa hyvin kriisin aikana, uuden nousun alussa on iskukunnossa.

  • Jani Vahala toimii SOKn hotelliliiketoiminnan talousjohtajana. Hän on työskennellyt useita vuosia Venäjällä Pietarin Prisman kaupallisen johtajan tehtävissä.

Teksti: MCI Press/Hanna Ojanpää