Katse kohti horisonttia

Innostuminen, uteliaisuus ja halu olla kehityksen kärjessä näkyvät vahvasti arjessamme. Haluamme nyt ja tulevaisuudessa tuottaa asiakkaillemme innovatiivisia palveluja, joilla on mitattavaa lisäarvoa liiketoiminnalle.

Tulevaisuuden työelämää rakennetaan nyt. Me olemme vahvasti mukana.

Kiinnostus alan kehitykseen ja jatkuva asiakastarpeiden kuuntelu luovat meille pohjan uusien ratkaisujen sekä toimintamallien kehittämiselle. Tiivis yhteistyö asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa sekä vahva panostus kehittämistyöhön takaavat sen, että voimme tarjota alamme parasta ja tutkitusti laadukkainta palvelua. Oma tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa, että menetelmämme ovat ajanmukaisia ja juuri suomalaiseen työelämään sopivia.

Pinnalla juuri nyt

Innostumme helposti uusista asioista, kokeilemme ja kehitämme palvelujamme jatkuvasti. Alla muutama poiminta meitä juuri nyt kiinnostavista teemoista.

Mistä johtajuuskulttuuri rakentuu?

Psyconin johtava konsultti Annastiina Mäki väitteli huhtikuussa tohtoriksi. Annastiinan väitöstutkimus tarkastelee johtajuuskulttuurin olemusta ja kehittämistä asiantuntijaorganisaatioissa. Tutkimuksen kautta hahmottui mm. neljä johtajuuden paradoksia, jotka näkyivät selkeinä kaikissa tutkittavissa asiantuntijaorganisaatioissa. Annastiina on käsitellyt paradokseja blogeissaan:

Esimiehen itsetuntemus vaikuttaa alaisten työhyvinvointiin

Voimmeko arvioida toisen ihmisen persoonallisuutta luotettavasti? Mitä hyötyä siitä on?  Esimiehen itsetuntemuksella ja työntekijöiden työtyytyväisyydellä on tuoreen tutkimuksen mukaan vahva yhteys. Tutkimusjohtajamme Mikael Nederströmin tuoreen väitöskirjan tulokset ovat herättäviä. Lue lisää. 

Cross mentoring

Millaisia uudenlaisia ja ketteriä tapoja osaamisen kehittämiseen voi luoda? Kompleksisessa työssä ja toimintaympäristössä osaamista ei kannata kehittää omassa kuplassaan. Työssä kohdattavat haasteet ovat niin monisidoksisia, ettei niitä ole useinkaan mahdollista ratkaista yhden ihmisen tai yhden organisaation voimin. Siksi myös osaamisen kehittämiseksi tarvitaan uudenlaisia, ketteriä tapoja risteyttää erilaisten ongelmien ratkaisemiseen vaadittavaa korkeatasoista osaamista. Aina kehittämistyössä ei myöskään tarvitse lähteä liikkeelle massiivisilla ja kalliilla kehittämisinvestoinneilla. Cross-expertise mentoring -metodin (CEM) taustalla on johtava konsulttimme Annastiina Mäki. Lue lisää kokeilujen etenemisestä Annastiinan blogista ja kokeilussa mukana olevan Sannan kirjoituksesta.

Paremmaksi päätöksentekijäksi

Tiedätkö mitkä asiat vaikuttavat päätöksentekoosi?  Jokaiselle meistä ominaiset vinoumat, persoonallisuus ja ajattelutyylit vaikuttavat jokaiseen päätökseemme – halusimme tai emme. Tiesitkö, että päätöksentekoa voi parantaa oppimalla enemmän omasta päätöksentekotyylistä? Kun tiedät, mikä päätöksiäsi ohjaa, voit tehdä parempia päätöksiä. Toteutamme räätälöityjä päätöksentekovalmennuksia tiimeille tai esimerkiksi johtoryhmille! Tiedustelut Psyconin tutkimusjohtaja Mikael Nederström.